Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Zápis z 22. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ve dnech 4. - 6. října 2011 ve Špindlerově Mlýně

David Horehleď | 12. října 2011, 15:35 | přílohy: 4I)    VH ASPŠ SCHVALUJE:
 1. Zprávu o hospodaření za minulé období
 2. Rozpočet pro rok 2012
II)    VH ASPŠ VOLÍ:
 1. Členku Rady asociace za Olomoucký kraj  Ing. Drahomíru Drašnerovou
 2. Vedoucího sekce technických lyceí  Mgr. Martina Tobiáše (volba proběhla v sekci technických lyceí)
 3. Vedoucího sekce dopravní Ing. Josefa Šlapáka (volba proběhla v sekci dopravní)
III)    VH ASPŠ BERE NA VĚDOMÍ:
 1. Školy, které vystoupily z asociace:
  • Střední průmyslová škola strojnická Vsetín
  • Střední průmyslová škola stavební Lipník n. B.
 2. Přijetí nových členů:
  • Střední odborná škola polytechnická Olomouc
  • Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Pardubice-Rybitví
IV)    PROGRAM ODBORNÉ ČÁSTI:
 1. Připravované změny ve financování regionálního školství
  referát: Ing. Jiří Zajíček, předseda Asociace SPŠ ČR
  prezentace náměstka ministra školství Ing. Němce
 2. Jsou zaměstnavatelé spokojeni s kvalitou absolventů a co v tomto směru dělají
  referát: Ing. Miloš Rathouský, ředitel sekce regionálních zastoupení a RLZ Svazu průmyslu a dopravy
  prezentace
 3. ITveSKOLE, EU peníze školám
  referát: RNDr. Robert Gamba, Ing. Stanislav Petera
  prezentace
 4. JČMF – historie a představení organizace
  referát: RNDr. Josef Kubát, předseda, který přednesl historii jednoty až po současnost a zároveň pozval přítomné na slavnostní zasedání u příležitosti 150. výročí založení jednoty, která se bude konat 28. března 2012 v Praze.
 5. Školní experimentální systém Vernier
  referát: Pavel Böhm, Edufor, s. r. o.
  prezentace – http://prezi.com/on97xxh1kayo/prezentace-vernier
  Další relevantní odkazy:
  http://prezi.com/bdfa1nnne_ui/vernier-v-matematice
  http://www.vernier.cz
  http://www.vernier.cz/video
  http://www.vernier.cz/experimenty
  http://www.vernier.cz/konfigurator
  http://www.vernier.cz/clanky/vyhody-a-nevyhody
V)    ZÁSADNÍ STANOVISKA, KTERÁ BYLA SCHVÁLENA  NA VH
 1.  Valná hromada nesouhlasí s financováním soukromého podnikání v oblasti školství ze státního rozpočtu. S ohledem na nedostatečnost finančních prostředků je nutné omezit procento finanční podpory soukromých škol a to do stavu podpory jen pro ty soukromé školy, které ve své nabídce vzdělávání nabízí odlišné programy od nabídky státních škol a v souvislosti s tím také objasnit veřejnosti legitimitu státní podpory soukromých vzdělávacích subjektů z veřejných prostředků v kontextu mezinárodního práva a stanovisek EU.
 2.  Asociace se chce aktivně podílet na nastavení parametrů financování regionálního školství podle nově navrženého konceptu financování připravovaným MŠMT. 
 3. Asociace se chce aktivně podílet na přípravě nové podoby státní maturity od roku 2012. Zásadně nesouhlasí s nově navrženou změnou opravy písemných prací společné části hodnotiteli Centra. Asociace je přesvědčena, že pro zajištění dostatečné úrovně společné části maturitní zkoušky dostačuje didaktický test, který bude garantovat státem stanovenou úroveň vzdělání podle RVP jednotlivých oborů.
 4. Asociace podporuje co nejrychlejších zavedení výstupních testů z 9. tříd základních škol.
 5. Asociace jednoznačně nesouhlasí s interpretací výsledků maturitních zkoušek a s tím spojené porovnáváním úspěšnosti gymnázií a středních odborných škol.
 6. Asociace navrhuje zahájit intenzivní jednání s MŠMT ohledně stanovení poměrů jednotlivých typů škol vzhledem k populačnímu vývoji v jednotlivých krajích.
 7. Asociace přijala zprávy mnoha ředitelů škol, kteří prezentovali záměr zřizovatelů utlumit obor Technické lyceum. S tímto vyjadřuje asociace zásadní nesouhlas. Obor Technické lyceum je se svojí profilací zásadně technickým oborem (nikoliv gymnaziálním) a podílí se významně na přípravě středoškolské mládeže, která ve valné většině pokračuje ve studiu na technických vysokých školách a dle stanoviska např. Asociace rektorů VŠ ČR je ve studiu velmi úspěšná. Techničtí lyceisté svým zapojením do řady soutěží typu SOČ a dále svými výsledky v rámci maturitní zkoušky výrazně zvyšují kvalitu žáků středních průmyslových škol. Maturitní zkouška na Technickém lyceu obsahuje matematiku (včetně písemné části zkoušky) a zejména maturitní práci a její obhajobu. Dle názoru asociace má tato zkouška vyšší náročnost než maturita gymnaziální.
 8. V zájmu zajištění kvality vzdělávání a zejména bezpečnosti žáků musí být ve třídách technických oborů zajištěno nezbytné dělení na skupiny (mj. předmět učební praxe). Členové asociace se shodli, že navrhovaných 47 vyučovacích hodin za týden je nedostačující a požadují připravit normativ tak, aby bylo možno finančně zajistit výuku v rozsahu 52 hodin/týden.
 9. Valná hromada asociace navrhuje, aby do vládního nařízení stanovujícího počet žáků na 1 pedagogického pracovníka v předmětu praxe byly doplněny také údaje pro obory vzdělání skupiny M.
 10. Valná hromada asociace apeluje na znovuzavedení povinné polytechnické výchovy na základních školách. K tomuto účelu nabízí technickou, personální i organizační pomoc svých škol.
 11. Valná hromada asociace navrhuje, aby k RVP oborů vzdělání informatika a mechatronika bylo možné připojit volitelný blok elektrotechnického vzdělávání, jehož absolvování by bylo uvedeno na zadní straně vysvědčení. Tento požadavek vychází z NSK/NSP o zvláštní odborné způsobilosti na vybraných technických zařízeních dle § 11 zákona č. 309/2006 Sb., a vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Ve Špindlerově Mlýně 6. října 2011

Zapsala:
J. Španihelová, kancelář A SPŠ

Ověřil:   
Ing. Jiří Zajíček v. r.
předseda A SPŠ


 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: prezentace-reforma-systemu-fin-rgs.pptx (3097 KB)
  Koncepční záměr reformy systému financování regionálního školství
  Vloženo 12. října 2011, 15:18, počet stažení: 4127x, naposledy 20. října 2018, 07:42
 • Příloha č. 2: rathousky-asps-20111005.ppt (537 KB)
  Ing. Miloš Rathouský - Jsou zaměstnavatelé spokojeni s kvalitou absolventů? (a co s tím dělají)
  Vloženo 12. října 2011, 15:20, počet stažení: 4053x, naposledy 20. října 2018, 07:42
 • Příloha č. 3: opvk_1_5_spindleruv_mlyn.pdf (16059 KB)
  Příprava projektů na střední škole a využívání ICT ve výuce pro střední školy
  Aktualizováno 12. října 2011, 15:31, počet stažení: 3515x, naposledy 22. října 2018, 22:06
 • Příloha č. 4: vh-2011-zapis.doc (88 KB)
  Zápis z 22. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ve dnech 4. - 6. října 2011 ve Špindlerově Mlýně
  Vloženo 12. října 2011, 15:37, počet stažení: 3405x, naposledy 22. října 2018, 22:13