Statut asociace

David Horehleď | 23. ledna 2013, 21:46ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název: Asociace středních průmyslových škol České republiky
Sídlo: Křemencova 12/179, 116 28  Praha 1
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Datum vzniku:
18. června 1993
IČ: 49540807

Asociace SPŠ ČR je sdružení středních průmyslových škol a dalších středních odborných škol vyučujících technické obory vzdělání.

Jejím hlavním cílem je přispívat k rozvoji technického odborného školství v oblasti metodické, odborné a organizační.


Základní principy činnosti Asociace: