Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Jednání sekcí

 
Program:
  1. Elektrotechnická kvalifikace a obory vzdělání skupiny 18, 23, 26, 39, současný stav a  trendy v pracovně právní legislativě  s ohledem na uplatnění absolventů
  2. NSK – (Národní soustava kvalifikací) – kvalifikace pro obory  Elektrotechnické a Informatické  - návaznost na NSP – (Národní soustava povolání)
    1. 187-001-M  Správa operačních systémů – březen 2011
    2. Ověřování výsledků vzdělávání podle...

Zápis z jednání sekce technického lycea dne 24.9.2008

Ing. Věra Tůmová | 26. září 2008, 08:59 | přílohy: 1
  1. Maturita na technickém lyceu se ve školním roce 2008/09 koná podle „Vyhlášení MŠMT ČR o pokusném ověřování ukončování vzdělávání“ č.j. 19 300/2007-23 z 20.11.2007. Seznam škol, na něž se toto vyhlášení vztahuje je uveden v příloze „Vyhlášení“. V případě, že škola, jejíž žáci budou ve školním roce 2008/09 na TL maturovat, není v tomto seznamu uvedena, je třeba obrátit se na Mgr. Pátkovou z odboru 23...

Předseda sekce Ing. Koutník přivítal účastníky semináře a hned v úvodní části konstatoval trvalý úbytek škol s chemickým zaměřením. V roce 2007 je v ČR 12 škol s chemickými obory i když zájem firem o chemiky stále stoupá a do ČR začínají přicházet chemici ze Slovenska.

Zápis z jednání sekce technického lycea dne 18.10.2007

Ing. Věra Tůmová | 30. října 2007, 15:54 | přílohy: 2
  1. Vedením agendy lyceí byla na odboru 23 MŠMT pověřena místo Ing. Winklera Mgr. Miroslava Hájková. Dle její informace bude platnost rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování maturitní zkoušky na TL včas prodloužena pro školní rok 2007/08 a 2008/09.
  2. Členové sekce byli seznámeni se zápisem a závěry z pracovního setkání, konaného 3.5.2007 na MŠMT. Na setkání, kterého se zúčastnili zástupci všech typů lyceí,...

Na koordinační schůzce zástupců jednotlivých škol sdružených v Asociaci průmyslových škol elektrotechnické sekce byly řešeny tyto problémy:

  1. Přítomní upozorňují na dlouho neřešený problém, který vznikl zrušením všech závazných normativních ukazatelů na počet žáků ve skupinách pro vyučování praktických elektrotechnických předmětů v souvislosti s připravovaným systémem normativního financování středního...


Záznamy 1 - 5 (7 celkem)