Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Aktuálně

 

Usnesení Valné hromady Asociace SPŠ ČR ze dne 6. 10. 2016

David Horehleď | 12. října 2016, 00:59 | přílohy: 9
 1. Jednání Valné hromady se zúčastnilo 110 ze 117 členů, jednání bylo usnášení schopné.
 2. Valná hromada bere na vědomí následující změny členské základny:
  1. Školy, které vystoupily z Asociace:
   • SPŠ strojírenská a jazyková s právem státní jazykové zkoušky, Heverova 191, Kolín,
   • SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Čelakovského 5, Ústí nad Labem,
   • SPŠ Vlašim, Komenského 41, 258 01 Vlašim,

Ve sbírce vyšlo NV, které řeší většinu problémů spojených s použitím chemických látek při praktické výuce. Paralelně stále platí i V 180/2015 Sb., která obsahuje také některé výjimky pro přípravu na povolání. Je tedy nutné zkombinovat oba předpisy. Co je i nadále zakázané jsou karcinogenní látky a některé další (viz V 180/2015). Toto je zatím maximum dosažitelného. Ve hře i nadále zůstává úprava $ 65 školského zákona, která by nám poskytla širší výjimku. Jak ale bude přesne vypadat zatím nevím. Včera jsem hovořil s ředitelkou legislativy MŠMT, zvažují několik variant.

http://www.sbirka.cz/POSL4TYD/NOVE/16-032.htm

Jiří Zajíček
Zahájení, informace o činnosti za uplynulé období Ing. Jiří Zajíček, předseda A SPŠ ČR
Příloha č. 1: Metodický seminář a 26. valná hromada

Koncept: „Kvalitní škola“
Mgr. Tomáš Zatloukal, Ústřední školní inspektor
Příloha č. 2: Nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení kvality ve vzdělávání

Potřeby zaměstnavatelů a škol a vzájemná spolupráce
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc, prezident Hospodářské komory ČR
Příloha...
Místo konání : S průmyslová škola, hotelová škola  a zdravotnická v Uherském Hradišti
Přítomni : viz: prezenční listina

Průběh konání:

 1. Ing. Jiří Zajíček informoval členy o reformě financování  regionálního školství a  kroky MŠMT.
 2. Informace o návrhu hodnocení ČŠI. Koncept "Kvalitní škola" (ČŠI)
  Hodnotit se má: koncepce, vize a rámec školy, pedagogické hodnocení, sbor, průběh hodiny, výsledky vzdělání a rovné...

Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA

David Horehleď | 8. června 2015, 23:21
Dne 15. 9. 2015 od 10:00 do 16:00 hodin se v PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskuteční Konference BEZPEČNÁ ŠKOLA, která je součástí odborného doprovodného programu 7. ročníku bezpečnostního veletrhu PRAGUE FIRE & SECURITY DAYS 2015.

Program a registrace na adrese: http://www.fsdays.cz/doprovodny-program-konference.html

Vážený pane předsedo,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou spolupráce Asociace středních průmyslových škol a Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí, v rámci realizace projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“, http://www.stazevefirmach.cz 

Zahájení, informace o činnosti za uplynulé  - Ing. Jiří Zajíček
Příloha č. 1: vh-2014-bezdez-zahajeni.pptx (797 KB)

Aktuální informace z MŠMT
PhDr. Marcel Chládek ,ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 • informoval o navýšení rozpočtu školství o 4,2 miliardy Kč
 • program OP VVV priority pro oblast školství
 • vyčlenění z ONIV proplácení nemocenských dávek
 • vybavit školy učebními pomůckami
 • návrh změny financování...

Investice do rozvoje vzdělávání

Název projektu: Získání dovedností v oblasti mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, CZ.1.07/1.1.32/01.0037, termín realizace: 01/04/2012 – 31/12/2013

Obsahem 21měsíčního projektu jsou na základě závěrů z provedeného průzkumu mezi zapojenými školami aktivity vedoucí ke zvýšení úrovně praktických dovedností pedagogických pracovníků a posléze i žáků v tomto předmětu a...


Nástroj pro elektronické testování žáků

David Horehleď | 19. února 2014, 21:49 | přílohy: 3
ČŠI vytvořila v rámci projektu NIQES univerzální nástroj pro elektronické testování žáků. V současnosti jsou v systému testové úlohy pro ZŠ, ale během několika týdnů budou doplněny i testy pro SŠ. V systému je navíc možné zadávat i vlastní testové úlohy škol. ČŠI bude od března 2014 do května 2015 nabízet poměrně masívní vzdělávání pedagogických pracovníků v práci s informačními systémy vyvinutými v rámci NIQES, které mohou školy zdarma využívat. Vřele doporučujeme tento projekt pozornosti škol. Další podrobnosti jsou uvedeny v přílohách.

Na základě usnesení Valné hromady ze dne 10.10.2013 jsme uzavřeli smlouvu o spolupráci se společností AB+ na základě které mají naše členské školy garantovanou výhodnější cenu na dodávky. V nejbližších dnech budou členské školy kontaktovány pracovníky AB+, kteří jim učiní konkrétní nabídku. Smlouva je přiložena.Záznamy 1 - 10 (73 celkem)
 1, 2, 3, ... 8Následující