Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Usnesení 15. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ze dne 19. 10. 2004 v Pozlovicích

David Horehleď | 14. září 2006, 15:57 | přílohy: 1 | fotografií: 7 1. VH ASPŠ bere na vědomí:

  přijetí nových členů:

  1. VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18
  2. SPŠ a SOU, Letohrad, Komenského 472
  3. SOŠ, Kladno, Cyrila Boudy 2954
  4. SPŠ, Karviná-Hranice, Žižkova 1818
  5. SOU spojů a SOŠ, Brno, Čichnova 23
 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Příspěvek členské školy na organizační a metodickou činnost, Kč   3.000
  4. Odměnu předsedovi asociace, Kč 12.000
  5. Odměnu členům rady a vedoucím odborných sekcí, Kč   3.000
  6. Odměnu vedoucímu sekce Technických lyceí za organizaci konference, Kč   5.000
  7. Limit na činnost krajských skupin asociace zúčtovaný prostřednictvím kanceláře, Kč   5.000
 3. VH ASPŠ volí:

  členy rady Asociace

  předseda:Ing. Jaroslav Ponec
  zástupci v krajích: 
  PrahaIng. Jaroslav Červený
  StředočeskýIng. Jaroslav Načeradský
  KrálovéhradeckýIng. Nataša Ungermannová
  KarlovarskýIng. Záviš Kulík
  ÚsteckýIng. Josef Šlapák
  LibereckýIng. Josef Šorm
  VysočinaIng. Miroslav Votinský
  JihočeskýIng. Josef Horažďovský
  PlzeňskýIng. Vladimír Šípek
  PardubickýIng. Miroslav Zapletal
  Moravskoslezský Ing. Jaroslav ponec
  JihomoravskýIng. Vilém Koutník, CSc.
  OlomouckýIng. Petr Šafránek
  ZlínskýIng. Jaroslav Lednický
                                                                      
 4. K projednávaným bodům přijala VH ASPŠ tato stanoviska:

  K otázkám koncepčním a metodickým:

  1. Valná hromada A SPŠ podporuje záměr zavést standardizované výstupní zkoušky ze základní školy. Vyjadřuje přesvědčení, že tyto výstupní zkoušky by měly být univerzálním podkladem pro přijímání na střední školy a mohou nahradit přijímací zkoušky na středních školách. Považujeme však za nezbytné, aby míra a způsob využití podkladů z výstupních zkoušek a stanovení kritérií zůstalo v pravomoci příslušné školy.
  2. Valná hromada bere na vědomí informace o postupu přípravy rámcových vzdělávacích programů. Na základě diskuse se zástupci NÚOV vyjadřuje připravenost na přípravě těchto programů spolupracovat.
  3. Valná hromada ukládá odborným sekcím, aby v termínu do 31. 12. 2004 připravily alternativní návrhy RVP vycházející ze současných materiálů připravených NÚOV   Každá sekce připraví návrhy pro jeden charakteristický program z oblasti své působnosti.
  4. Považujeme za potřebné, aby byly sjednoceny požadavky ve všeobecně vzdělávací oblasti ve všech oborech SPŠ. Doporučujeme, aby tato část nepřekračovala 55 % z celkové hodinové dotace v příslušném oboru.
  5. V souvislosti s uvažovaným zavedení výuky 2. cizího jazyka na základních školách považujeme za nezbytné ponechat výuku 2. cizího jazyka rovněž na středních školách. Také proto považujeme za potřebné, aby maximální týdenní dotace vyučovacích hodin byla v souladu s novým školským zákonem plánována v RVP na horní hranici, tj. 35 hodin týdně.
  6. V návaznosti na závěry konference „Technické lyceum - nový program pro SPŠ“ ukládá Valná hromada sekci Technických lyceí nadále spolupracovat s NÚOV při přípravě RVP Technického lycea a poskytovat metodickou pomoc ředitelům škol, které tento obor na škole zavedli nebo připravují jeho zavedení. Za důležité považujeme přeřazení studijního oboru Technické lyceum ze skupiny oboru 78 do skupiny 39. Jednáním s NÚOV v této záležitosti pověřuje vedoucího sekce TL Ing. Jana Mizerovského.

V Pozlovicích 19. října 2004

Ing. Jaroslav Ponec v. r.
předseda ASPŠ ČR 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: Usnesení valné hromady - 15 - 2004-10-19.doc (35 KB)
  Usnesení 15. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ze dne 19. 10. 2004
  Vloženo 14. září 2006, 15:09, počet stažení: 6394x, naposledy 25. května 2024, 21:07