Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Usnesení 16. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ve dnech 4.-5. 10. 2005 v Pozlovicích

David Horehleď | 14. září 2006, 16:05 | přílohy: 1 1. VH ASPŠ bere na vědomí:

  přijetí nových členů:

  1. Střední průmyslová škola keramická, nám. 17. listopadu 12, Karlovy Vary
 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Příspěvek členské školy na organizační a metodickou činnost, Kč   4.000
  4. Limit na činnost krajských skupin asociace zúčtovaný prostřednictvím kanceláře, Kč   5.000
 3. K projednávaným bodům přijala VH ASPŠ tato stanoviska:

  K otázkám koncepčním a metodickým:

  1. K návrhu zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání bere na vědomí ucelenou informaci o principech tohoto zákona. Vyjadřuje připravenost škol podílet se v rámci svých materiálních a personálních kapacit na realizování dalšího vzdělávání v různých formách.
  2. Bere na vědomí informaci zástupců NÚOV o evropském kvalifikačním rámci (EQF) a o soustavě kvalifikací. Pověřuje předsedu asociace účastí v koncepční skupině MŠMT pro soustavu kvalifikací.
  3. V rámci přípravy RVP v oblasti praxe považujeme za potřebné realizovat rozdělení praxí do více ročníků namísto souvislé čtyřtýdenní praxe, která je v některých RVP navržena.
  4. Pověřuje vedoucího sekce připravit seminář k dlouhodobým praktickým maturitám na Technickém lyceu na 14. 11. 2005 v Praze. Současně souhlasí s uvolněním odpovídajících finančních prostředků po dohodě s kanceláří Asociace.
  5. V souvislosti s dlouhodobými praktickými maturitami doporučuje školám Asociace zvážit použití této formy praktické maturity i v jiných oborech než je Technické lyceum, což umožňuje současná vyhláška o ukončování studia.
  6. Vzhledem k cílům Technického lycea, které je prioritně zaměřeno k přípravě pro studium na technicky zaměřených oborech VŠ, doporučuje všem školám realizujícím tento obor prohloubit spolupráci a kontakty s VŠ.
  7. Vzhledem k problémům, které vznikly s ukončením přijímacího řízení na střední školy, které je taxativně stanoveno zákonem na 31. 8., doporučuje VH posun tohoto termínu tak, aby nevznikala skupina žáků neumístěných pro následující školní rok.
  8. Ukládá krajským představitelům ASPŠ aktivizovat činnost asociace v krajích. Upozorňuje na uvolněný limit pro tuto činnost, který může být v odůvodněných případech navýšen.

V Pozlovicích 5. října 2005

Ing. Jaroslav Ponec v. r.
předseda ASPŠ ČR 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: Usnesení valné hromady - 16 - 2005-10-05.doc (33 KB)
  Usnesení 16. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ze dne 5. 10. 2005
  Vloženo 14. září 2006, 15:11, počet stažení: 5864x, naposledy 19. března 2023, 18:22