Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Aktuálně

Pozvánka na celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol

David Horehleď | 14. září 2013, 13:56 | přílohy: 2Pozvánka na celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol
zaměřený na koncepční a metodické otázky rozvoje středního odborného školství spojený s Valnou hromadou A SPŠ ČR

Seminář se uskuteční v hotelu Eroplán, Ostravská 451, Rožnov pod Radhoštěm
ve dnech 8. – 10. října 2013


PROGRAM:

Úterý 8. října

Od 16:00 Příjezd a ubytování účastníků
18:00 – 20:00 Večeře
19:00 – 20:00 Jednání Rady asociace


Středa 9. října

08:00 – 09:00 Snídaně
09:00 – 09:30
Prezence
09:30 – 10:15 Zahájení, informace o činnosti za uplynulé období
Ing. Jiří Zajíček
10:15 – 11:00 Aktuální informace z MŠMT
PhDr. Jindřich Fryč, 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
11:00 – 11:30 Informace z ČŠI
Mgr. Tomáš Zatloukal, Pověřený ústřední školní inspektor
 • výsledky inspekční činnosti na odborných školách
 • zkušenosti s testováním v 9. třídách ZŠ
 • další koncepce činnosti ČŠI
11:30 – 12:00 Diskuse k dopolednímu bloku jednání
12:00 – 13:30 Oběd
14:00 – 16:30 Jednání v sekcích
16:30 – 16:45
Přestávka
16.45 – 17.00 Vzděláváme pro budoucnost aneb podpora zavádění ICT do výuky
Irena Brifordová, Education Sector Manager, Microsoft s.r.o.
PC/tablet jako vzdělávací pomůcka
Predstavení scénářů zavádění ICT do výuky
Úspora – jak zvolit optimální model nákupu nových zařízení a     licencování pro stávající zařízení
Podpůrné programy jako školení, referenční školy apod.
17:00 – 18:00 Souhrnné výsledky MZ 2013 a příprava MZ 2014
Ing. Jiří Zíka, ředitel – Centrum pro zajišťování výsledků vzdělávání - CERMAT
18:00 – 19:00 Večeře

Čtvrtek 10. října

08:00 – 09:00 Snídaně
09:00 – 10:15 Představení IPn Pospolu a systému ECVET
Ing. Petr Špirhanzl, MŠMT
Ing. Pavel Hradecký PhD., MŠMT
RNDr. Miroslav Kadlec, NÚV
Ing. Jiří Zíka, ředitel – Centrum pro zajišťování výsledků vzdělávání - CERMAT
10:15 – 11:00 Výstupy z jednání odborných sekcí
vedoucí odborných sekcí, resp. jimi pověření zástupci
11:00 – 12:00 Valná hromada asociace, doplňující volby
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 Ukončení semináře
  


Změna programu vyhrazena!

V Praze 4. září 2013


Ing. Jiří Zajíček  v. r.
předseda Asociace SPŠ ČR 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: pozvanka-vh-2013-roznov.pdf (199 KB)
  Pozvánka na Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol zaměřený na koncepční a metodické otázky rozvoje středního odborného školství spojený s Valnou hromadou A SPŠ ČR. Seminář se uskuteční v hotelu Eroplán, Ostravská 451, Rožnov pod Radhoštěm ve dnech 8. – 10. října 2013
  Vloženo 14. září 2013, 13:47, počet stažení: 5497x, naposledy 20. července 2024, 20:56
 • Příloha č. 2: navratka-vh-2013.pdf (48 KB)
  Návratka k pozvánce na Celostátní seminář ředitelů středních průmyslových škol - žnov pod Radhoštěm - 8. – 10. října 2013
  Aktualizováno 14. září 2013, 13:50, počet stažení: 7213x, naposledy 20. července 2024, 21:09