Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Valné hromady

Zápis z 19. valné hromady Asociace středních průmyslových škol ČR ve dnech 23. - 25. září 2008 ve Špindlerově Mlýně

David Horehleď | 7. listopadu 2008, 16:11 | přílohy: 4I) VH ASPŠ bere na vědomí:

 1. odstoupení Ing. Josefa Horažďovského z funkce člena Rady Asociace za Jihočeský kraj v souvislosti s odchodem do důchodu.
 2. odstoupení Ing. Pravdomila Gebauera z funkce předsedy sekce škol stavebních v souvislosti s odchodem do důchodu.
 3. odstoupení Ing. Vladimíra Maňase z funkce člena revizní komise v souvislosti s odchodem do důchodu.
 4. vystoupení Střední průmyslové školy stavební Plzeň, Chodské nám. 2,  z Asociace

II) VH ASPŠ volí:

 1. člena Rady Asociace za Jihočeský kraj:
  Bc. Jan Šindelář, ředitel VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice
 2. předsedu sekce škol stavebních:
  Ing. Pavel Vacek, ředitel VOŠ stavební a SŠ stavební, Vysoké Mýto
 3. členku revizní komise:
  Ing. Marie Potůčková, zástupkyně ředitele, SOŠ a SOU informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23

III) VH ASPŠ schvaluje:

 1. Zprávu o hospodaření za minulé období
 2. Zprávu revizní komise za minulé období
 3. Příspěvek členské školy na organizační a metodickou činnost pro rok 2009 ve výši Kč 4.000

IV) Program odborné části:

 1. Nová organizace přijímacího řízení na střední školy
  referát: PaedDr. Jaromír Krejčí, MŠMT
  viz příloha č. 1: Prezentace k novele vyhlášky o přijímacím řízení
 2. Zkušenosti s tvorbou a pilotováním ŠVP
  referát: Ing. Jitka Pohanková, PhDr. Maria Bezchlebová, NÚOV
  viz příloha č. 2: Zkušenosti z tvorby ŠVP

V) Různé:

 1. Valná hromada ASPŠ se plně ztotožňuje se stanoviskem CZESHA k novele zákona o přijímacím řízení – viz příloha č. 3: Prohlášení CZESHA k novele přijímacího řízení
 2. Valná hromada ASPŠ podporuje stanovisko UZS ČR a CZESHA k pozměňovacímu návrhu znění § 166 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o odvolávání ředitelů škol – viz příloha č. 4: UZS_CZESHA_Společné prohlášení k odvolávání ředitelů
 3. Zápis a závěry z jednání sekce technických lyceí
 4. Informace zástupce firmy FESTO o spolupráci se školami Asociace a návrh na rozšíření této spolupráce – viz: www.festo.cz
 5. Valná hromada stanovila místem konání VH v roce 2009 Špindlerův mlýn v období poslední týden v září až první týden v říjnu. Zajištěním pověřila předsedu a kancelář asociace, pokud se toto místo nepodaří z technických a organizačních důvodů zajistit, pověřuje Radu asociace rozhodnutím o místě konání.
 6. Valná hromada pověřuje předsedu Asociace aktualizací stanov Asociace na základě platných usnesení předchozích Valných hromad – viz Stanovy Asociace středních průmyslových škol ČR
Ve Špindlerově Mlýně dne 25. září 2008

Ing. Jaroslav Ponec v. r.
Předseda Asociace SPŠ ČR


 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: 2 - Zkušenosti z tvorby ŠVP.ppt (48 KB)
  Prezentace "Zkušenosti z tvorby ŠVP" (PhDr. Maria Bezchlebová, NÚOV)
  Aktualizováno 7. listopadu 2008, 15:59, počet stažení: 7260x, naposledy 22. října 2018, 10:04
 • Příloha č. 2: 1 - Novela_671-04_prijimacky-1009-08-IV-a.doc (105 KB)
  Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn.
  Aktualizováno 7. listopadu 2008, 15:59, počet stažení: 5797x, naposledy 21. října 2018, 12:29
 • Příloha č. 3: 3 - Prohlášení CZESHA k novele školského zákona.doc (34 KB)
  Prohlášení Unie školských asociací CZESHA k novele školského zákona č. 561/2004 Sb. týkající se změny podmínek přijímání do 1. ročníku vzdělávání ve středních školách
  Aktualizováno 7. listopadu 2008, 15:58, počet stažení: 4480x, naposledy 22. října 2018, 01:53
 • Příloha č. 4: 4 - Společné prohlášení UZS ČR a CZESHA.doc (52 KB)
  Společné prohlášení UZS ČR a CZESHA k pozměňovacímu návrhu znění § 166 odst. 5 školského zákona
  Vloženo 7. listopadu 2008, 16:01, počet stažení: 5339x, naposledy 22. října 2018, 16:11