Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Projekty ESF

Projekt "Střední škola - brána k technické kariéře"

David Horehleď | 3. března 2010, 14:24 | přílohy: 1Logo - Brána k technické kariéře

Nositelem je Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje jako žadatel společně
s partnery RPIC – ViP s.r.o. a  Asociací středních průmyslových škol ČR.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, oblast podpory „Zvyšování kvality ve vzdělávání“.

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výuku technických oborů, motivovat žáky k setrvání v oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí, na které je připravila střední škola.

Ambicí projektu je zajistit pro ekonomiku Moravskoslezského kraje
 • více vyučených k výkonu řemesel,
 • více maturantů z technických středních škol do technických profesí,
 • více maturantů na technické VŠ,
 • méně předčasných odchodů žáků středních škol ze vzdělávání.
Obsahově je projekt zaměřen na zkvalitnění podmínek pro středoškolskou výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků k uplatnění v technických oborech. Projekt je založen na nezbytnosti partnerské spolupráce středních škol se zaměstnavateli regionu.      

Klíčovými aktivitami jsou:
 • produktový balíček akcí a činností pro motivaci k uplatnění žáků v technických oborech,
 • průzkumy a analýzy informací o regionální poptávce v technických oborech,
 • tvorba a provoz interaktivního portálu pro komunikaci škol, žáků a zaměstnavatelů,
 • podpora rozvoje systému kariérního poradenství ve středních školách,
 • komunikace a spolupráce středních škol se soukromým sektorem.
Cílové skupiny projektu tvoří žáci a pracovníci středních škol s technickým zaměřením.
Očekávanými přínosy  pro cílovou skupinu žáků SŠ bude
 • posílení identifikace se studovaným oborem a získání kompetencí uplatnitelných v různých zaměstnáních,
 • získání vzděláváni v souladu s trendy moderních technologií,
 • zvýšení informovanosti žáků o situaci na trhu práce,
 • zvýšení připravenosti žáků na práci dle potřeb zaměstnavatelů a zlepšení jejich výchozí pozice pro vstup na trh práce;
pro cílovou skupinu pracovníků SŠ
 • získání kontaktu s aktuální situací a informací o potřebách trhu práce v regionu,
 • zvýšení kompetencí a odborný růst,
 • pomoc zaměstnavatelů při zajišťování praktického vyučování žáků,
 • získání nových zkušeností a podnětů pro práci s žáky,
 • navázání partnerských vazeb s jinými školami a zaměstnavateli.
Seznam škol zapojených do projektu v rámci krajské sekce Moravskoslezského kraje:
 • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace
 • Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Ostrava, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola elektrotechnická, Frenštát p. R., příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková orgnaizace
 • Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace
Studenti těchto škol se mohou zaregistrovat na stránkách Studentprofil.cz a získat tak možnost kontaktu se svými budoucími zaměstnavateli.

Realizace byla zahájena v listopadu 2008, projekt bude probíhat do února 2011.


 

Přílohy: