Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Jednání členů rady a vedoucích sekcí

Zápis z jednání Rady Asociace SPŠ Praha 26. 6. 2012

David Horehleď | 16. července 2012, 20:45 | přílohy: 1Přítomni: prezenční listina


Omluven: Ing. Vladimír Šípek, Ing. Jaroslav Zapletal


 1. Informace z jednání   NR CZESHA
  Předseda Ing. Jiří Zajíček informoval členy o  připravovaných změnách ve školské legislativě. Nebude předložen nový komplexní zákon o vzdělávání, budou novelizován stávající školský zákon.
  Dále byla projednána nová možná podoba maturitní zkoušky a stanovisko CZESHA k této otázce. Výsledný návrh je kompromisní řešením mezi CZESHA, AŘG, MŠMT a CERMATem. Proběhlo hlasování o podpoře tohoto stanovisky, 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
  Informace o reformě financování RgŠ – návrh byl stažen až do vyjasnění rozpočtu pro kapitolu školství v příštích letech.
  Rada ASPŠ ČR podporuje povinné přijímací zkoušky na střední školy do maturitních oborů vzdělání bez rozdílu zřizovatele. Vlastní podoba těchto zkoušek bude předmětem další odborné diskuse.
  V rámci připravované novely školského zákona budeme prosazovat změnu pracovního poměru ředitelů zpět na dobu neurčitou, s tím, že funkční období zůstane na šest let. Po jeho uplynutí však ředitelům neskončí pracovní poměr.
 2. Předseda informoval přítomné o práci expertní skupiny pro podporu a zkvalitnění odborného vzdělávání. Byla diskutována maturitní zkouška pro obory skupiny L a možnost složení jednotné zkoušky pro neúspěšné absolventy těchto oborů.
 3. Asociace bude prosazovat novelu zákona 373/2011 Sb. tak, aby povinná lékařská prohlídka před zahájením praktické výuky byla součástí lékařské prohlídky před podáním přihlášky ke vzdělávání na SOŠ (alespoň pro pracoviště, která odpovídají zařazení do kategorie 1).
 4. Příprava programu valné hromady
  Valná hromada proběhne ve dnech 9. a 10. října 2012 v hotelu Horal, Špindlerův Mlýn (finančně a termínově nejvýhodnější alternativa).
  Na odborný seminář budou pozvání zástupci PSP, Senátu, MŠMT, ČŠI, ČMKOS (školství).
  Vedoucí odborných sekcí (strojírenská, elektrotechnická, stavební, chemická, technických lyceí, stavební) si připraví (zajistí)  na valnou hromadu zprávu (prezentaci) o stavu výuky oborů vzdělávání ve své gesci v rozsahu 10 – 15 min.
  Na závěr valné hromady bude zařazen také výstup z jednání jednotlivých sekcí.
  Vystoupení komerčních firem v rámci valné hromady bude minimalizováno, o případném výběru rozhodne předseda.
  Rozpočet, hospodaření – připraví kancelář předsedy  na valnou hromadu.
  Je nutné dát do souladu Statut a Stanovy asociace, stanovy aktualizovat ve spolupráci s právníkem. Byla také diskutována záležitost sídla asociace. Současný stav je obtížně udržitelný, komunikace přes Čáslav a Kopřivnici je velice zdlouhavá, mnohdy je zde riziko prodlení. Bude připraven návrh pro valnou hromadu na změnu sídla z Čáslavi na Masarykovu střední školu chemickou, Praha 1, Křemencova 12.

Zapsala: Jaroslava Buzková
Ověřil: Ing. Jiří Zajíček


 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: stanovisko-mz-2014.docx (27 KB)
  Stanovisko CZESHA k maturitním zkouškám
  Vloženo 16. července 2012, 20:47, počet stažení: 6935x, naposledy 18. července 2024, 20:29