Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Jednání členů rady a vedoucích sekcí

Zápis z jednání Rady asociace SPŠ ČR Špindlerův Mlýn 8. 10. 2012

David Horehleď | 6. listopadu 2012, 19:41Přítomni: prezenční listina:
Omluven: Ing. Vladimír Šípek, Ing. Jaroslav Zapletal  1. Předseda informoval přítomné o programu valné hromady. Byli vyzvání vedoucí odborných    sekcí ohledně svého vystoupení na VH, aby informovali předsedu o  přípravě příspěvků.
  2. Příprava členů rady a předsedy ohledně rozpočtu na rok 2013, který bude předložen na VH.
  3. Kontrola a úpravy Statutu a Stanov, jeho změny a návrh členů přemístit sídlo asociace do Prahy.
  4. Předseda informoval o nových volbách, které proběhnou na VH.
  5. Předseda podal informaci o průběhu skončených maturit za rok 2012 a příprava maturit v roce 2013.
  6. Byla podána informace ohledně změn novely zákona 373/2011 Sb, Hlavně interpretace  povinných lékařských prohlídek před podáním přihlášky ke vzdělání na SOŠ, alespoň pro pracoviště která odpovídají zařazení do kategorie 1.

Zapsala: Jaroslava Buzková
Ověřil: Ing. Jiří Zajíček