Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Projekty ESF

Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních odborných škol a učilišť Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0060

David Horehleď | 10. září 2013, 20:17 | přílohy: 1Investice do rozvoje vzdělávání

KA 5 - zpracování vzorových učebních osnov předmětu NC programování

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, Tábor 390 41
Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

Zpracování vzorových učebních osnov a úprava učebních osnov předmětu CNC obrábění zapojených škol

Alternativní koncepce výuky – vzor učebních osnov úroveň 1:

Oblast 1,
Technická dokumentace a normy
práce s technickou dokumentaci, čtení technické dokumentace, práce s normami
Organizace a řízení práce
požadavky na jakost, komunikace – přijímaní úkolů – práce v týmu, organizace práce a optimalizace procesu, bezpečnost práce
Teorie obrábění
geometrie nástroje, nástrojové a pracovní úhly - tvorba a druhy třísek, nárůstek, zpevnění povrchové vrstvy, řezné síly, práce a výkon při řezání, rovnice tepelné bilance, řezné kapaliny, řezné materiály, opotřebení, trvanlivost a životnost nástrojů, tuhost technologické soustavy, optimální řezné podmínky

Oblast 2,
Číslicově řízené obráběcí stroje
rozdělení NC a CNC strojů, přehled a struktura řídících systémů, odměřovací zařízení a přesnost NC a CNC strojů, charakteristické znaky konstrukce NC a CNC strojů, lože a vodící plochy, kódování nástrojů, hlavní pohony stupňovité a plynulé, pohony posuvů elektrické, hydraulické, manipulace s třískami, hospodárné využívání NC a CNC strojů
Programování a seřizování NC a CNC strojů
výpočetní technika v CNC centrech, zásady tvorby programů, ruční programování, zásady programování, děrná páska, programy pro programování CNC strojů
postup při řízení stroje, řídící panel, řezné nástroje, držáky nástrojů, seřizování nástrojů a seřizovací přístroje

Oblast 3,
Obsluha CNC strojů

zásady tvorby NC programu, ruční programování, zásady programování, děrná páska, postup při ovládání CNC obráběcího stroje, řídící panel, řezné nástroje, držáky nástrojů, seřizování nástrojů a seřizovací přístroje
Ruční provoz
otáčky vřetene S, posuvy F, M funkce, nastavení vztažných bodů, nástroje, tabulka nástrojů a jejich korekce, 

Oblast 4,
Programování

správa programů, základy tvorby programů, pravoúhlé souřadnice (absolutní, přírustkové, polární souřadnice,
Programování obrysů
pohyby nástrojů, základy k dráhovým funkcím, najetí a opuštění obrysu
dráhové pohyby
Programování cyklů
práce s cykly, popis funkce jednotlivých cyklů, programování a použití transformací, programování a použití parametrů a proměných
Testování programu a provádění programů
grafické zobrazení, odladění

Oblast 5,
Sondy

dotyková sonda, nástrojová sonda, kalibrace sond,

Alternativní koncepce výuky  - vzor učebních osnov úroveň 2:

Oblast 1
princip CNC stroje a základy obsluhy

princip CNC stroje a základy obsluhy-terminologie programování CNC obráběcích strojů, G-kódy, M-kódy, Nulovy bod,
princip CNC stroje a základy obsluhy-rozdělení CNC, dialog x ISO, řídicí systémy CNC: Fanuc, Siemens, Sinumeric, Mitsubishi Meldas, Heidenhain, Acramatic, aj., Ovládání CNC řídicího systému, obrazovka, ovládací panel x klávesnice, závěsný ovládací panel

Oblast 2
nástroje pro obrábění na CNC strojích

nástroje pro obrábění na CNC strojích-nástroje pro frézovací, vrtací a soustružnické operace na CNC strojích, přehled možností, volba vhodného nástroje, volba řezných podmínek a geometrie nástroje

Oblast 3
technologie obrábění a tvorba výrobních postupů

technologie obrábění a tvorba výrobních postupů-možnosti jednotlivých metod obrábění, základní rozdělení, příklady, dosahovatelné přesnosti a kvalita obrábění; výběr a konfigurace vhodného CNC obráběcího stroje pro dané způsoby obrábění; parametry CNC obráběcího stroje, typy výrob
technologie obrábění a tvorba výrobních postupů-operační průvodky a seřizovací listy; technologické postupy pro NC soustružení a NC frézování,
výpočet řezných podmínek (otáčky, posuvy, řezná rychlost, ...), kalkulace životnosti nástroje

Oblast 4
obsluha řídicích systémů CNC a jejich funkce

obsluha řídicích systémů CNC a jejich funkce-ovládácí prvky, obrazovka, ovládací panel, závěsný ovládací panel, zálohování strojních a technologických dat, najíždění referenčních bodů
posunutí počátku, práce s programy, správa programů, atributy programů,
editace programů, správa nástrojů
řízení programu, Cycle Start, Single Block, Dry Run, Block Delete, ruční posuvy,
řízení vícenásobného nastavení, nastavení délky nástroje, režimy systému a jejich přepínání, MDI ruční vkládání dat, grafické zobrazení

Oblast 5
programování v ISO kódu a obráběcí cykly

programování v ISO kódu a obráběcí cykly-G-kódy, M-kódy, stavba věty, hlavní věta, cykly, princip proměných, podprogramy
zrychlení přípravy NC programu pomocí pevných cyklů, pevné cykly od výrobce CNC výrobce stroje
pokročilé způsoby přípravy NC programů, práce s podprogramy, práce s makry, proměnnné lokální, globální a parametrické, přeskakování bloků, větvení programu (podmíněné x nepodmíněné)

Oblast 6
programování s pomocí CAM aplikace

programování pomocí CAM aplikace GibbsCAM, kdy nastává čas pro CAM systém, 5 kroků k NC programu, Jak začít, Postup vzniku součásti  sedm kroků, Práce ve více konstrukčních vrstvách, Importování souborů formátu IGES, nebo DXF, Možností úprav, modifikace geometrie, Editace, Technologie obrábění, 2,5 D tvarové frézování,
Operační, technologický přehled, Rozdíly mezi moduly frézovacím a soustružnickým
import z CAD SolidWorks, SolidEdge, Inventor a připrava NC programu z těchto importů

Oblast 7
prohlubování znalostí NC programování a CNC technologie na konkrétních frézovacích a soustružnických dílcích

prohlubování znalostí NC programování a CNC technologie na konkrétních frézovacích dílcích
prohlubování znalostí NC programování a CNC technologie na konkrétních soustružnických dílcích 

Přílohy:

  • Příloha č. 1: udrzitelnost-vzorova-osnova-150812.doc (108 KB)
    Získání dovedností v programování na CNC obráběcích strojích pro studenty středních odborných škol a učilišť Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0060
    Vloženo 10. září 2013, 20:18, počet stažení: 6038x, naposledy 19. července 2024, 16:03