Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Aktuálně

Nabídka spolupráce pro členy A SPŠ ČR: Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2

David Horehleď | 17. února 2015, 22:56Vážený pane předsedo,

dovoluji si Vás oslovit s nabídkou spolupráce Asociace středních průmyslových škol a Fondu dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních věcí, v rámci realizace projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2“, http://www.stazevefirmach.cz/.  

Projekt navazuje na velmi úspěšný projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zahájen v srpnu 2014 a jeho ukončení se předpokládá v červnu 2015. Hlavním záměrem tohoto navazujícího projektu je rozšíření a zefektivnění systému dalšího vzdělávání formou stáží o nové inovativní prvky, jako je vzdělávání mentorů, poskytování individuálního poradenství znevýhodněným uchazečům o stáž i nastavení systému poskytování stáží pedagogickým pracovníkům středních škol.

Stáže jsou určeny nejen pro osoby bez stálého zaměstnání, ale možnost absolvovat stáž je od ledna letošního roku umožněna i pedagogickým pracovníkům středních odborných škol. Pro tuto cílovou skupinu, konkrétně pro učitele odborných předmětů a učitele odborného výcviku středních škol, byly vytvořeny šablony z oblasti dopravy a logistiky, informačních technologií, elektrotechniky, pohostinství, gastronomie a cestovního ruchu, stavebnictví a strojírenství. Vytvořené šablony se snaží nejen zohlednit stávající znalosti a zkušenosti pedagogů, ale i jejich pracovní vytížení. Samotný proces realizace stáží bude probíhat způsobem, který vychází ze systému poskytování stáží nastaveného v rámci projektu.

Pedagogičtí pracovníci budou moci nově získané znalosti a dovednosti ze stáže předávat v rámci odborné výuky svým studentům a zlepšovat tak jejich hodnotu. Stáže pedagogických pracovníků probíhají od jednoho do dvou měsíců a stážistům je v rámci přímé podpory poskytováno stravné a hrazeny náklady na dopravu a ubytování. Po úspěšném ukončení stáže získají stážisté certifikát o jejím absolvování.

Poskytovatelem stáží může být fyzická (podnikající) nebo právnická osoba zapsaná v některém z veřejných rejstříků s místem /sídlem podnikání v ČR, náklady za poskytnutí stáže jsou hrazeny v rámci projektu. Pro realizaci stáže je poskytovatel stáže povinen zajistit mentora a splnit základní podmínky dané projektem.


Registrace poskytovatelů i stážistů (v našem případě pedagogických pracovníků středních škol) do projektu probíhá on-line prostřednictvím stránek projektu na http://www.stazevefirmach.cz/, kde lze nalézt všechny potřebné informace a kontakty. Veškeré služby poskytované realizátorem projektu jsou zdarma. K dispozici jsou zde šablony stáží napříč všemi obory, ke kterým mohou poskytovatelé vypsat takzvanou kartu stáže (inzerát) a nabídnout stáž.

esf

Mgr. Zdenka Uhlířová
Regionální konzultant pro Středočeský kraj a Hl. město Prahu
Odbor projektové kanceláře

Fond dalšího vzdělávání
Sídlo: Na Maninách 20, 170 00 Praha 7
Kancelář: Na Maninách 7, 170 00 Praha 7
M: +420
 777 492 487
E: zdenka.uhlirova@fdv.mpsv.cz
W: http://fdv.mpsv.cz
www.stazevefirmach.cz