Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Aktuálně

Zápis z jednání mimořádného výjezdního zasedání ze dne 15. 6. 2015

David Horehleď | 27. července 2015, 15:00Místo konání : S průmyslová škola, hotelová škola  a zdravotnická v Uherském Hradišti
Přítomni : viz: prezenční listina

Průběh konání:

 1. Ing. Jiří Zajíček informoval členy o reformě financování  regionálního školství a  kroky MŠMT.
 2. Informace o návrhu hodnocení ČŠI. Koncept "Kvalitní škola" (ČŠI)
  Hodnotit se má: koncepce, vize a rámec školy, pedagogické hodnocení, sbor, průběh hodiny, výsledky vzdělání a rovné příležitosti, klima školy apod.
 3. Ing. Jiří Zajíček informoval členy  o usnesení a závěrech zasedání CZESHI.
 4. Příprava valné hromady 6. 10. - 8. 10. 2015.
 5. Diskuze nad modelem maturity, návrh znovu otevření  modelu 2 + 2 + 1, který považuje asocice za optimální, protože současné návrhy zákonitě povedou k oslabení odborného školství.
 6. Informace o mistrovské zkoušce.
 7. Bylo navrhnuto  schválit na připravované valné hromadě zvýšit příspěvek  asociace od roku 2016  o 1 000,-Kč.
 8. Informace o projektu Podpora odborného vzdělávání.
 9. Ing. Jaroslav Král informoval o schůzce Národní rady pro kvalifikaci.
 10. Různé