Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Aktuálně

Zápis z jednání Asociace středních průmyslových škol ČR, metodický seminář a 28. valná hromada 2.-4.10. 2018

David Horehleď | 14. října 2018, 20:21 | přílohy: 202. října 2018
09:15   - 10.00 Zahájení, informace o činnosti za uplynulé období
Ing. Jiří Zajíček, předseda A SPŠ ČR

 1. Návrh a odsouhlasení programu jednání, informace o změnách
 2. Klíčová témata 2018/19
  • Reforma financování v RegŠ – doladění parametru PHmax, financování nepedagogů – nastavení počtu pracovníků modelem ředitelství – pracoviště – třída, patnost od 1.1.2019, v roce 2019 náběhové období, v 2019 – ještě fincování prostřednictvím normativů, zapojení rozvojových programů, nárůst počtu hodin od 1.9.2019 podle PHmax, zatím je nejasnost v nenárokových složkách, vyrovnání krajových rozdílů,
  • Zákon o ped. prac. – návrh novely, rozšíření možnosti uznat předpoklad odborné kvalifikace u učitelů SŠ, možnost přijmout odborníka z praxe s VŠ vzděláním, 5ti letou praxí a to na dobu max. 3 roky – pak si musí dodělat pedagogickou kvalifikaci, volno k samostudiu – nově na půlden, adaptační období učitele – co to vůbec je (do 2 let od nástupu do 1.školy)
  • Maturity a přijímací zkoušky
   Povinná MZ z M
   • od 2020/21 provinné pro gymnázia a lycea
   • Od 2021/22 pro ostatní (mimo skupinu oborů 82 a zdravotní a sociální služby)
   • Odborná diskuse o koncepci MZ proběhne na podzim 2019
    Jednotná přijímací zkouška
   • Stanovisko z minulého jednání - Valná hromada nesouhlasí s možností opakování jedn. přijímacích zkoušek v maturitních oborech vzdělání….
   • Centrální nastavení cut-off score?, požadavek AKČR
  • Platové poměry ve školství
   • Růst platu mezi roky 2016 a 2020 směrující k cílovému stavu, kdy plat učitele dosáhne 130% prům. platu v ČR
    Od 1.1. 2019
   • +15% PP a 10% ostatní
   • Navýšení rozpočtu v roce 2019
   • RVP – zítra Zorka Husová
  • Projekt systémové podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO)
   • Metodické kabinety (pro 12 všeobecně vzděl. oblastí – rozšířené předmětové komise)
   • Podpora začínajících učitelů v adaptačním období
   • Stálá konference ředitelů
   • Pozvánka předsedy na konferenci Školství 2019, 15.11.2018,Top hotel Praha
 3. Aktuální informace z MŠMT, ministr školství se omluvil,  úvodní slovo nám. Mgr. Václav Pícl
  • Změny vyhlášek o ukončování studia a o přijímání

   Vyhl. 353/2016 Sb. k přijímacímu řízení prošla s drob. připomínkami
   • PUP – obligatorně navýšení času 25, 50, 75 nebo 100% dle druhu a míry postižení
   • Fakultativně další uzpůsobení (přepis odpovědí, podporující osoba….)
     
   Vyhl. k maturitním zk – č. 177/2009 Sb. – novela
   • Podzimní kolo konání ústních zk. – 1.-20.9.2018, výsledky ČJ a CJ z Cermatu do 10 prac. dnů
   • Termíny pro konání podzimní části MZ musí ředitel zveřejnit do 25.8.
   • Změny trvání doby testů – DT ČJL z 60 na 75 min., PP ČJL – 110 min zůstává
   • PP ČJL – možná změna volby zvoleného zadání v průběhu psaní
   • DTM ze 105 min na 120 min.
   • Zavedeny 2 nové subkategorie žáků s PUP MZ (SPUO-2-N – navýšení času o 50%, SP-2-N – navýšení času o 100%)
   • Záležitost skartace protokolů ze 45 let na 5 let (????)
  • Novela zákona o PP
   • Učitelé odborného vyučování – instruktor u poskytovatele praktického vyučování – zkouška dle standardu NSK
   • Smlouvy na dobu určitou – soulad se zákoníkem práce
   • Od 1.9.2018 PHMAX – vyšlo ve Sbírce 21.6.2018
  • Příprava Dlouhodobého záměru – Mgr. Marta Stará
   • Restrukturalizace oborové struktury (návrh pro 4l obory L – ve 3. ročníku vyučení ve 4. roč. maturita)
   • Praktické vyučování – spolupráce se zaměstnavateli, vytvoření standardu firemního pracoviště (ochranné pomůcky…), standard pro hodnocení žáků
   • odborníci z praxe do výuky, učitelé stáže ve firmách – zatím jen v rámci ČR
  • Šablony z OP VVV– Mgr. Marta Stará
   • Škola bez schváleného ŠAP – 200 000. + 2000 Kč na žáka
   • Se schváleným ŠAP – 300000,- + 3000 Kč na žáka
   • Nově i domovy mládeže a internáty
  • Připravovaná změna vyhlášky o konkurzech na ředitele škol – nám. Pícl
   • návrh změny ve složení komise, dosazení odborníků by mohla navrhovat ČŠI, návrh zástupce z řad učitelů by bylo vhodné volit na pedagogické radě, z rady školy – zástupce rodičů
  • Novela zákona o PP – Mgr. Stará
   • možnost přijetí odborníka z praxe do pedagogického procesu - možnost přijmout odborníka z praxe s VŠ vzděláním, 5ti letou praxí a to na dobu max. 3 roky – pak si musí dodělat pedagogickou kvalifikaci
   • Úprava v uzavírání smluv na dobu určitou (3 x na dobu 3 let)
   • Návrh rozpočtu kapitoly MŠMT na rok 2019 –viz prezentace nám. Pícla
   • Návrh střednědobého výhledu kapitoly MŠMT na rok 2020 a 2021
   • Návrh změny ŠZ – přijímací řízení, návrh zvýšení min. příplatku TU na 500,-Kč (ze 400,-Kč)….

    Diskuse k dopolednímu bloku
     
   • Dle §14 ŠZ lze požádat o prominutí konání zkoušky z ČJ, pokud předchozí část vzdělávání proběhla v zahraniční škole
   • Podpora nadaných, více prostoru pro ředitele v možnosti finanční motivace zaměstnanců
     
 4. Kvalita stř. odborného vzdělávání v ČR – PhDr.Ondřej Andrys, MAE, MBA, nám. ústředního šk. inspektora ČŠI
  • Vzdělávání ve školách, které dlouhodobě vykazují velkou neúspěšnost při ukončování studia (42 škol má několik let po sobě více než 50% neúspěšnost – jsou sledovány ČŠI…),
  • Databanka příkladů inspirativních praxí, metodické materiály – modelový program ŠVP, modelový školní řád, digitalizace škol
 5. Spolupráce škol a zaměstnavatelů – Ing. Miloš Rathouský, Svaz průmyslu a dopravy ČR

 

Odpolední jednání v sekcích – viz zápisy sekcí

 

 1. 17.00 – RNDr. Michaela Kleňhová
  Výsledky MZ 2018 a příprava MZ 2019
  Jednotné přijímací zkoušky v roce 2018
  • Dotazníkové šetření CAWI zaslané ředitelům škol – poznatky (viz prezentace)
  • Kumulativní četnost % skóru z předmětů
  • Statistiky přijímacího řízení na SŠ 2017

Ing. Jiří Zíka

 • viz prezentace
 1. Přesun z 16.45 – představení vzdělávacího programu v technické normalizaci (Mgr. Zdeněk Veselý, gen. ředitel – Česká agentura pro standardizaci)

 

Čtvrtek 4.10.2018

 1. 9:00 – 9:30 h  Valná hromada Asociace SPŠ ČR – 1.část
  • v ASPŠ je k dnešnímu dni xy škol
  • zpráva Dozorčí rady o hospodaření Ing. Žalská – viz příloha
  • projednání a schválení výsledků hospodaření, bylo navrženo zvýšení částky na 8000,-Kč/měsíc pro předsedu asociace – jednohlasně schváleno
  • projednání a schválení rozpočtu pro rok 2019 – (viz příloha) jednohlasně schváleno
  • termín příští zasedání ASPŠ – 30.9. – 2.10.2019 na stejném místě
  • Nový předseda stavební sekce – RNDr. Vladimír Kostka, SPŠ stavební, České Budějovice
  • Doplňovací volby člena rady za královéhradecký kraj – Ing. Milan Maršík, SPŠ elektrotechniky a informatiky
   Výstupy z jednání odborných sekcí, informace z krajských sekcí, různé
   vedoucí odborných sekcí, vedoucí krajských sekcí resp. jimi pověření zástupci
  • formulace stanoviska k odborným tématům a schválení usnesení
 2. 9.30 Praktické zkušenosti s implementací směrnice GDPR ve školách (Miroslav Kvapil, BDO, Eva Šmídová)
 3. Analýza šedých dat GDPR (Miroslav Wiedermann, obch. Ředitel TOVEK s r.o.)
  • Organizované skupiny pro sběr osobních dat
  • Kradená data na lokálním disku, zákaznická data zasílaná mailem, servisní data na sdíleném disku, DMS/CMS, firemní data v databázi – 50 odstínů šedi dat
  • Osobní údaje v šedých datech – osobní údaje jsou rozesety po celé organizaci
  • Cíle analýzy šedých dat – odhalení slabých míst v systému
  • Ukázka výstupu analýzy šedých dat
  • Princip vyhledávání osobních údajů – ukázka nástroje vyhledávání dat
  • Datová platforma Tovek – vyhledává, monitoruje, analyzuje, organizuje   
 1. Stav revizí RVP a projekt Modernizace odborného vzdělávání, Ing. Zorka Husová, NÚV
  • 281 RVP
  • Komplexní revize RVP SOV – 2019

Cíle a výstupy projektu MOV

 1. Valná hromada Asociace SPŠ ČR – 2.část – viz usnesení VH.


 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: zapis-asps-horal-10-2018.docx (27 KB)
  Zápis z jednání Asociace středních průmyslových škol ČR, metodický seminář a 28. valná hromada 2.-4.10. 2018
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:22, počet stažení: 3853x, naposledy 18. července 2024, 20:38
 • Příloha č. 2: akreditovany-vzdelavaci-program-ss-a5.pdf (1606 KB)
  Akreditovaný vzdělávací program SŠ_A5.pdf
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:23, počet stažení: 3821x, naposledy 20. července 2024, 15:58
 • Příloha č. 3: dopravni-sekce.docx (14 KB)
  Dopravni sekce
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:24, počet stažení: 3725x, naposledy 18. července 2024, 20:38
 • Příloha č. 4: elektrotechnicka-sekce.docx (16 KB)
  Elektrotechnická sekce
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:24, počet stažení: 3671x, naposledy 18. července 2024, 20:38
 • Příloha č. 5: chemicka-sekce.docx (17 KB)
  Chemická sekce
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:24, počet stažení: 3687x, naposledy 18. července 2024, 20:38
 • Příloha č. 6: implementace-prakticky-bdo.pptx (1496 KB)
  Implementace-prakticky-BDO.pptx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:25, počet stažení: 3760x, naposledy 18. července 2024, 20:38
 • Příloha č. 7: jpz-2018-pro-sps.pptx (401 KB)
  JPZ_2018_pro_SPS.pptx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:26, počet stažení: 3683x, naposledy 18. července 2024, 20:38
 • Příloha č. 8: navrh-rozpocet-2019-asociace.xlsx (14 KB)
  návrh rozpočet 2019 asociace.xlsx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:26, počet stažení: 3659x, naposledy 19. července 2024, 17:54
 • Příloha č. 9: ppt-nusi-odborne-vzdelavani-3-10.pptx (797 KB)
  PPT NÚŠI Odborné vzdělávání 3. 10.pptx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:26, počet stažení: 3782x, naposledy 20. července 2024, 15:53
 • Příloha č. 10: prezentace-cas-akreditovany-vzdelavaci-program.pptx (154 KB)
  Prezentace_ČAS_akreditovaný vzdělávací program.pptx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:27, počet stažení: 3900x, naposledy 20. července 2024, 15:53
 • Příloha č. 11: prezentace-tripartita-zari-2018.pptx (677 KB)
  prezentace_tripartita_zari_2018.pptx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:27, počet stažení: 3943x, naposledy 20. července 2024, 15:53
 • Příloha č. 12: revizni-zprava-2018.docx (13 KB)
  revizní zpráva 2018.docx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:28, počet stažení: 3925x, naposledy Dnes, 02:46
 • Příloha č. 13: rvp-jednani-asociace-sps-rijen-2018-nuv-zh-041018.pptx (1152 KB)
  RVP jednání Asociace SPŠ říjen 2018 NUV ZH 041018.pptx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:28, počet stažení: 3990x, naposledy 18. července 2024, 20:44
 • Příloha č. 14: stavebni-sekce.docx (16 KB)
  Stavební sekce.docx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:28, počet stažení: 3827x, naposledy 18. července 2024, 20:44
 • Příloha č. 15: strojirenska-sekce.docx (17 KB)
  Strojirenska sekce.docx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:28, počet stažení: 3861x, naposledy 18. července 2024, 20:44
 • Příloha č. 16: spindl-mov-2018.pptx (1363 KB)
  špindl_MOV_ 2018.pptx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:29, počet stažení: 3939x, naposledy 20. července 2024, 16:00
 • Příloha č. 17: technicka-lycea.docx (15 KB)
  Technicka lycea.docx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:29, počet stažení: 3873x, naposledy 18. července 2024, 20:45
 • Příloha č. 18: usneseni-valne-hromady-asps-final.docx (20 KB)
  usneseni-valne-hromady-asps_final.docx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:30, počet stažení: 4017x, naposledy 18. července 2024, 20:45
 • Příloha č. 19: usneseni-valne-hromady-asps-odborna-temata.pdf (125 KB)
  usneseni-valne-hromady-asps_odborna_temata.pdf
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:30, počet stažení: 4023x, naposledy 18. července 2024, 20:45
 • Příloha č. 20: vh-2018-spindl.pptx (629 KB)
  VH 2018 Spindl.pptx
  Aktualizováno 14. října 2018, 20:30, počet stažení: 3953x, naposledy 18. července 2024, 20:46