Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Aktuálně

 

Školní vzdělávací program (ŠVP) - Aplikovaná chemie

David Horehleď | 22. října 2006, 19:56 | přílohy: 1
SPŠCH Brno a SPŠ chemická ak. Heyrovského Ostrava byly zařazeny do Pilotu S a zpracovaly ŠVP během školního roku 2005/2006 a od 1. 9. 2006 jsou tyto dokumenty ověřovány. Na ukázku je zveřejněn ŠVP SPŠCH Brno, který je veřejně dostupný a lze jej uplatnit kteroukoliv školou, která má v rejstříku chemické obory (Aplikovaná chemie) - viz příloha.

Stanovisko – RVP oboru Aplikovaná chemie

David Horehleď | 22. října 2006, 19:50 | přílohy: 1
Chemická sekce projednala návrhy úprav odborné části RVP - viz přílohy
Chemická sekce se sešla k jednání na SPŠ sklářské v Železném Brodě. Tématika projednávána chemickou sekcí je uvedena v zápisu – viz příloha.

Maturita na technickém lyceu

David Horehleď | 14. září 2006, 18:01 | přílohy: 5
Maturita na Technickém lyceu se řídí vyhláškou č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. Pro období let 2000 až 2003 je v tomto studijním oboru pokusně ověřováno ukončování studia podle rozhodnutí MŠMT ČR Č.j. 19 942/2000-20,23 (viz přílohy)
 1. VH ASPŠ bere na vědomí:

  přijetí nových členů:

  1. Střední průmyslová škola keramická, nám. 17. listopadu 12, Karlovy Vary
 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Příspěvek členské školy na organizační a metodickou činnost, Kč   4.000
  4. Limit na činnost krajských skupin asociace zúčtovaný prostřednictvím kanceláře, Kč   5.000
 3. K projednávaným bodům přijala...

 1. VH ASPŠ bere na vědomí:

  přijetí nových členů:

  1. VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18
  2. SPŠ a SOU, Letohrad, Komenského 472
  3. SOŠ, Kladno, Cyrila Boudy 2954
  4. SPŠ, Karviná-Hranice, Žižkova 1818
  5. SOU spojů a SOŠ, Brno, Čichnova 23
 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Příspěvek členské školy na organizační a metodickou činnost, Kč   3.000
  4. Odměnu předsedovi...

 1. VH ASPŠ bere na vědomí:

  přijetí nových členů:

  1. VOŠ, SPŠ a SOU, Zábřeh, U Dráhy 6
  2. SOŠ telekomunikační a SOU telekomunikační, Ostrava-Poruba, Opavská 1119
  3. SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500

  rezignaci členů rady v krajích:

  Libereckém - Ing. Jana Mečíře
  Královéhradeckém – Ing. Evžena Havlíka

 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období...

I) VH ASPŠ bere na vědomí přijetí nových členů:

 1. Střední zahradnická škola, Žákovská 20-22, 709 00 Ostrava-Hulváky
 2. SPŠ chemická, Krátká 175/7, 410 15 Lovosice
 3. SOŠ dopravní, SOU a U, Moravská 2/964, 700 30 Ostrava-Vítkovice
 4. SPŠ a SOU, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun
 5. SPŠ stavební, Chodské náměstí 2, 301 00 Plzeň

II) VH ASPŠ schvaluje:

 1. Zprávu o hospodaření za minulé období
 2. Zprávu revizní komise za minulé...

PRACOVNÍ ŘÁD pro zaměstnance škol a školských zařízení

David Horehleď | 14. září 2006, 13:16 | přílohy: 1

Č.j.: 14 269/2001-26

Čl. 8
Povinnosti pedagogických pracovníků

(2) Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti v době stanovené rozvrhem jeho přímé vyučovací nebo výchovné činnosti a dozorů, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka, v případech, které stanoví ředitel školy a které vyžadují přítomnost pedagogického pracovníka na pracovišti a v době stanovené pro spolupráci školy se zákonnými...


 1. VH ASPŠ bere na vědomí přijetí nových členů:

  1. ISŠTE, Jednoty 1620, 356 11 Sokolov
  2. ISŠS a U, Žižkova 20, 586 01 Jihlava
  3. SOŠ, Baltazara Neumanna 1, 350 11 Cheb
  4. SOŠ a SOUs, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník


 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Odměnu předsedovi Asociace - Kč 12.000
   Odměnu členům rady a vedoucím odborných sekcí - Kč 3.000
  4. Limit na činnost...


Záznamy 61 - 70 (75 celkem)
Předchozí  1, 2, 3, ...  7, 8Následující