Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Aktuálně

 

Na koordinační schůzce zástupců jednotlivých škol sdružených v Asociaci průmyslových škol elektrotechnické sekce byly řešeny tyto problémy:

 1. Přítomní upozorňují na dlouho neřešený problém, který vznikl zrušením všech závazných normativních ukazatelů na počet žáků ve skupinách pro vyučování praktických elektrotechnických předmětů v souvislosti s připravovaným systémem normativního financování středního...

Zápis z jednání chemické sekce ze dne 18.10.2006

David Horehleď | 9. listopadu 2006, 11:22 | přílohy: 1

Přítomni:

SPŠCH Brno a předseda sekce- Ing. Vilém Koutník, CSc
SPŠ Otrokovice- Mgr. Marie Homolková
- Mgr. Vlastimil Šnajdar
SPŠ keramická, Karlovy Vary- Ing. Jiří Rezek
SOŠP a SOUS Hranice- Ing. Drahomíra Drašnerová
Masarykova SŠ chemická- Ing. Iva Chalupová

Program :

 1. Přehled o školách s chemickým zaměřením.
 2. Zaměření na vědeckou připravenost.
 3. RVP, ŠVP.
 4. Chemické zákony a jejich školení.
 5. Certifikace kvality.

Zápis z jednání sekce technického lycea dne 17.10.2006

David Horehleď | 31. října 2006, 08:24 | přílohy: 1
 1. Kontrola usnesení z jednání sekce technického lycea ze dne 4.10.2005
  1. 14.11.2005 se konal na SPŠST Praha1 v budově v Malé Štupartské seminář k dlouhodobým praktickým maturitám na technickém lyceu. Semináře ze zúčastnilo 38 ředitelů a učitelů z 26 škol sdružených v ASPŠ ČR.
  2. Nabídku metodické pomoci školám, které s technickým lyceem začínají, v loňském roce využila řada škol. Obhajoby dlouhodobých maturitních...

Přítomní: Jaroslav Červený, Jaroslav Načeradský, Jan Slezáček, Jaroslav Ponec, Záviš Kulík, Josef Šlapák, Miroslav Votinský, Miroslav Zapletal, Jaroslav Lednický, Pravdomil Gebauer, Marie Plocková, Jan Mizerovský, Jan Šimůnek (zást. za Josefa Šorma)

Omluveni: Nataša Ungermannová, Vilém Koutník, Josef Horažďovský, Vladimír Šípek

Program:

 1. Vývoj situace v oblasti studijních oborů
 2. RVP klíčových oborů připravených...

Školní vzdělávací program (ŠVP) - Aplikovaná chemie

David Horehleď | 22. října 2006, 19:56 | přílohy: 1
SPŠCH Brno a SPŠ chemická ak. Heyrovského Ostrava byly zařazeny do Pilotu S a zpracovaly ŠVP během školního roku 2005/2006 a od 1. 9. 2006 jsou tyto dokumenty ověřovány. Na ukázku je zveřejněn ŠVP SPŠCH Brno, který je veřejně dostupný a lze jej uplatnit kteroukoliv školou, která má v rejstříku chemické obory (Aplikovaná chemie) - viz příloha.

Stanovisko – RVP oboru Aplikovaná chemie

David Horehleď | 22. října 2006, 19:50 | přílohy: 1
Chemická sekce projednala návrhy úprav odborné části RVP - viz přílohy
Chemická sekce se sešla k jednání na SPŠ sklářské v Železném Brodě. Tématika projednávána chemickou sekcí je uvedena v zápisu – viz příloha.

Maturita na technickém lyceu

David Horehleď | 14. září 2006, 18:01 | přílohy: 5
Maturita na Technickém lyceu se řídí vyhláškou č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. Pro období let 2000 až 2003 je v tomto studijním oboru pokusně ověřováno ukončování studia podle rozhodnutí MŠMT ČR Č.j. 19 942/2000-20,23 (viz přílohy)
 1. VH ASPŠ bere na vědomí:

  přijetí nových členů:

  1. Střední průmyslová škola keramická, nám. 17. listopadu 12, Karlovy Vary
 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Příspěvek členské školy na organizační a metodickou činnost, Kč   4.000
  4. Limit na činnost krajských skupin asociace zúčtovaný prostřednictvím kanceláře, Kč   5.000
 3. K projednávaným bodům přijala...

 1. VH ASPŠ bere na vědomí:

  přijetí nových členů:

  1. VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18
  2. SPŠ a SOU, Letohrad, Komenského 472
  3. SOŠ, Kladno, Cyrila Boudy 2954
  4. SPŠ, Karviná-Hranice, Žižkova 1818
  5. SOU spojů a SOŠ, Brno, Čichnova 23
 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Příspěvek členské školy na organizační a metodickou činnost, Kč   3.000
  4. Odměnu předsedovi...


Záznamy 71 - 80 (89 celkem)
Předchozí  1, 2, 3, ...  8, 9Následující