Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Aktuálně

 

Přítomní: Jaroslav Červený, Jaroslav Načeradský, Jan Slezáček, Jaroslav Ponec, Záviš Kulík, Josef Šlapák, Miroslav Votinský, Miroslav Zapletal, Jaroslav Lednický, Pravdomil Gebauer, Marie Plocková, Jan Mizerovský, Jan Šimůnek (zást. za Josefa Šorma)

Omluveni: Nataša Ungermannová, Vilém Koutník, Josef Horažďovský, Vladimír Šípek

Program:

 1. Vývoj situace v oblasti studijních oborů
 2. RVP klíčových oborů připravených...

Školní vzdělávací program (ŠVP) - Aplikovaná chemie

David Horehleď | 22. října 2006, 19:56 | přílohy: 1
SPŠCH Brno a SPŠ chemická ak. Heyrovského Ostrava byly zařazeny do Pilotu S a zpracovaly ŠVP během školního roku 2005/2006 a od 1. 9. 2006 jsou tyto dokumenty ověřovány. Na ukázku je zveřejněn ŠVP SPŠCH Brno, který je veřejně dostupný a lze jej uplatnit kteroukoliv školou, která má v rejstříku chemické obory (Aplikovaná chemie) - viz příloha.

Stanovisko – RVP oboru Aplikovaná chemie

David Horehleď | 22. října 2006, 19:50 | přílohy: 1
Chemická sekce projednala návrhy úprav odborné části RVP - viz přílohy
Chemická sekce se sešla k jednání na SPŠ sklářské v Železném Brodě. Tématika projednávána chemickou sekcí je uvedena v zápisu – viz příloha.

Maturita na technickém lyceu

David Horehleď | 14. září 2006, 18:01 | přílohy: 5
Maturita na Technickém lyceu se řídí vyhláškou č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů. Pro období let 2000 až 2003 je v tomto studijním oboru pokusně ověřováno ukončování studia podle rozhodnutí MŠMT ČR Č.j. 19 942/2000-20,23 (viz přílohy)
 1. VH ASPŠ bere na vědomí:

  přijetí nových členů:

  1. Střední průmyslová škola keramická, nám. 17. listopadu 12, Karlovy Vary
 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Příspěvek členské školy na organizační a metodickou činnost, Kč   4.000
  4. Limit na činnost krajských skupin asociace zúčtovaný prostřednictvím kanceláře, Kč   5.000
 3. K projednávaným bodům přijala...

 1. VH ASPŠ bere na vědomí:

  přijetí nových členů:

  1. VOŠ a SPŠ dopravní, Praha 1, Masná 18
  2. SPŠ a SOU, Letohrad, Komenského 472
  3. SOŠ, Kladno, Cyrila Boudy 2954
  4. SPŠ, Karviná-Hranice, Žižkova 1818
  5. SOU spojů a SOŠ, Brno, Čichnova 23
 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Příspěvek členské školy na organizační a metodickou činnost, Kč   3.000
  4. Odměnu předsedovi...

 1. VH ASPŠ bere na vědomí:

  přijetí nových členů:

  1. VOŠ, SPŠ a SOU, Zábřeh, U Dráhy 6
  2. SOŠ telekomunikační a SOU telekomunikační, Ostrava-Poruba, Opavská 1119
  3. SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500

  rezignaci členů rady v krajích:

  Libereckém - Ing. Jana Mečíře
  Královéhradeckém – Ing. Evžena Havlíka

 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období...

I) VH ASPŠ bere na vědomí přijetí nových členů:

 1. Střední zahradnická škola, Žákovská 20-22, 709 00 Ostrava-Hulváky
 2. SPŠ chemická, Krátká 175/7, 410 15 Lovosice
 3. SOŠ dopravní, SOU a U, Moravská 2/964, 700 30 Ostrava-Vítkovice
 4. SPŠ a SOU, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun
 5. SPŠ stavební, Chodské náměstí 2, 301 00 Plzeň

II) VH ASPŠ schvaluje:

 1. Zprávu o hospodaření za minulé období
 2. Zprávu revizní komise za minulé...

PRACOVNÍ ŘÁD pro zaměstnance škol a školských zařízení

David Horehleď | 14. září 2006, 13:16 | přílohy: 1

Č.j.: 14 269/2001-26

Čl. 8
Povinnosti pedagogických pracovníků

(2) Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti v době stanovené rozvrhem jeho přímé vyučovací nebo výchovné činnosti a dozorů, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka, v případech, které stanoví ředitel školy a které vyžadují přítomnost pedagogického pracovníka na pracovišti a v době stanovené pro spolupráci školy se zákonnými...Záznamy 71 - 80 (86 celkem)
Předchozí  1, 2, 3, ...  8, 9Následující