Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Aktuálně

 
 1. VH ASPŠ bere na vědomí:

  přijetí nových členů:

  1. VOŠ, SPŠ a SOU, Zábřeh, U Dráhy 6
  2. SOŠ telekomunikační a SOU telekomunikační, Ostrava-Poruba, Opavská 1119
  3. SOŠ a SOU – Masarykova škola práce, Letovice, Tyršova 500

  rezignaci členů rady v krajích:

  Libereckém - Ing. Jana Mečíře
  Královéhradeckém – Ing. Evžena Havlíka

 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období...

I) VH ASPŠ bere na vědomí přijetí nových členů:

 1. Střední zahradnická škola, Žákovská 20-22, 709 00 Ostrava-Hulváky
 2. SPŠ chemická, Krátká 175/7, 410 15 Lovosice
 3. SOŠ dopravní, SOU a U, Moravská 2/964, 700 30 Ostrava-Vítkovice
 4. SPŠ a SOU, Kollárova 445, 563 01 Lanškroun
 5. SPŠ stavební, Chodské náměstí 2, 301 00 Plzeň

II) VH ASPŠ schvaluje:

 1. Zprávu o hospodaření za minulé období
 2. Zprávu revizní komise za minulé...

PRACOVNÍ ŘÁD pro zaměstnance škol a školských zařízení

David Horehleď | 14. září 2006, 13:16 | přílohy: 1

Č.j.: 14 269/2001-26

Čl. 8
Povinnosti pedagogických pracovníků

(2) Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti v době stanovené rozvrhem jeho přímé vyučovací nebo výchovné činnosti a dozorů, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka, v případech, které stanoví ředitel školy a které vyžadují přítomnost pedagogického pracovníka na pracovišti a v době stanovené pro spolupráci školy se zákonnými...


 1. VH ASPŠ bere na vědomí přijetí nových členů:

  1. ISŠTE, Jednoty 1620, 356 11 Sokolov
  2. ISŠS a U, Žižkova 20, 586 01 Jihlava
  3. SOŠ, Baltazara Neumanna 1, 350 11 Cheb
  4. SOŠ a SOUs, Dukelská 1240, 790 01 Jeseník


 2. VH ASPŠ schvaluje:

  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Odměnu předsedovi Asociace - Kč 12.000
   Odměnu členům rady a vedoucím odborných sekcí - Kč 3.000
  4. Limit na činnost...

 1. VH ASPŠ bere na vědomí přijetí nových členů:
  1. SPŠ,Kratochvílova 7, 702 00 Ostrava–Moravská Ostrava
  2. SOŠ, Zábřeh, Petra Bezruče 2a, 789 01 Zábřeh
  3. SPŠ, Hrabákova 271, 261 80 Příbram 2
 2. VH ASPŠ schvaluje:
  1. Zprávu o hospodaření za minulé období
  2. Zprávu revizní komise za minulé období
  3. Přenesení Kanceláře Asociace do Kopřivnice
  4. Odměnu
   • předsedovi Asociace - 13.000,- K
   • členům rady a vedoucím odborných sekcí - 2.000,-...

Valná hromada A SPŠ ČR schvaluje:

 1. zprávu o hospodaření od poslední valné hromady do této valné hromady.
 2. zpráva revizní komise
 3. pověřuje radu na nejbližším jednání sestavením rámcového rozpočtu
 4. odměnu předsedovi asociace ve výši 13.000,- Kč, členům rady a vedoucím sekcí odměnu ve výši 2.000,- Kč a vedoucí kanceláře ve výši 3.000,- Kč
 5. příspěvek na metodickou a koordinační činnost Asociace na rok 2000 ve...

Valná hromada A SPŠ ČR schvaluje:

 1. zprávu o činnosti Rady za uplynulé období mezi 8. v.h. v Peci pod Sněžkou a 9. v.h. v Zubří u Nového Města na Moravě.
 2. zprávu o hospodaření za rok 1997 a I. až VIII. měsíc 1998
 3. zpráva revizní komise
 4. rámcový rozpočet
 5. odměnu předsedovi asociace ve výši 13.000,- Kč, členům rady a vedoucím sekcí odměnu ve výši 2.000,- Kč
 6. členský příspěvek na rok 1999 ve výši 2.000,- Kč
 7. zprávu...

Mimořádná valná hromada konaná v reakci na vážnou situaci, která vzniká ve středním odborném školství se usnesla v těchto nedůležitějších oblastech následovně.

Valná hromada ASPŠ ČR schvaluje:

 1. zprávu o činnosti Rady za uplynulé období mezi 7. v. h. ve velké Bystřici a 8. v. h. v Peci pod Sněžkou
 2. zprávu o hospodaření za rok 1996 a I. až VIII. 1997
 3. zprávu revizní komise
 4. rámcový rozpočet
 5. založení Kanceláře ASPŠ ČR, jejíž činnost smluvně zajišťuje firma E. Hiršová, Kutná Hora. Pověřuje předsedu uzavřením příslušné smlouvy na práce v rozsahu do 15 hodin měsíčně...


Záznamy 81 - 89 (89 celkem)
Předchozí  1, 2, 3, ...  9