Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Legislativa

PRACOVNÍ ŘÁD pro zaměstnance škol a školských zařízení

David Horehleď | 14. září 2006, 13:16 | přílohy: 1Č.j.: 14 269/2001-26

Čl. 8
Povinnosti pedagogických pracovníků

(2) Pedagogický pracovník je povinen být na pracovišti v době stanovené rozvrhem jeho přímé vyučovací nebo výchovné činnosti a dozorů, v době zastupování jiného pedagogického pracovníka, v případech, které stanoví ředitel školy a které vyžadují přítomnost pedagogického pracovníka na pracovišti a v době stanovené pro spolupráci školy se zákonnými zástupci žáků.

Čl. 12
Zaměstnávání pedagogických pracovníků v době školních prázdnin

V době školních prázdnin a v době, kdy se ve škole z mimořádných důvodů nevyučuje nebo je přerušen její provoz, je ředitel školy povinen zaměstnávat pedagogické pracovníky v rámci sjednaného druhu práce pracemi souvisejícími s přímou vyučovací nebo výchovnou činností, pokud nečerpají dovolenou na zotavenou nebo jiné pracovní volno. V takových případech jsou pedagogickým pracovníkům podle možnosti ukládány především práce, jejichž výkon nevyžaduje nezbytně jejich přítomnost na pracovišti.

PROBLÉM

Jak se bude řešit pracovní úraz – a bude to pracovní úraz? – pokud ve stanovené pracovní době koná pedagogický pracovník uložené práce mimo své pracoviště, např. v době žákovských prázdnin doma. 

Přílohy: