Zápis z jednání Rady asociace SPŠ ČR konané dne 21. září 2006 v Praze

David Horehleď | 24. října 2006, 09:23 | přílohy: 1 | fotografií: 4Přítomní: Jaroslav Červený, Jaroslav Načeradský, Jan Slezáček, Jaroslav Ponec, Záviš Kulík, Josef Šlapák, Miroslav Votinský, Miroslav Zapletal, Jaroslav Lednický, Pravdomil Gebauer, Marie Plocková, Jan Mizerovský, Jan Šimůnek (zást. za Josefa Šorma)

Omluveni: Nataša Ungermannová, Vilém Koutník, Josef Horažďovský, Vladimír Šípek

Program:

  1. Vývoj situace v oblasti studijních oborů
  2. RVP klíčových oborů připravených k předání na MŠMT
  3. Financování a nový vývoj v oblasti dalšího vzdělávání
  4. Příprava valné hromady Asociace
  5. Různé

ad 1)

V oblasti studijních oborů odborného školství přichází ke schválení na MŠMT první 4 RVP. Tvorba ostatních je neurčitá. Existuje názor, který Asociace podporuje, radikálně snížit počet studijních oborů a sdružit je ještě do skupin, pro které vypracovávat RVP. Další vývoj v této oblasti lze očekávat v blízké době.

ad 2)

Návrhy těchto RVP byly předány A SPŠ v termínu, který neumožňuje komplexní zpracování připomínek. V současné podobě nejsou úplně zásadní výhrady a proto Asociace nebude vzhledem k časové tísní návrh připomínkovat. Celá záležitost bude projednána za účasti zástupců NÚOV na VH v Luhačovicích dne 17. 10. 2006.

ad 3)

Asociace se připojila k odmítavému stanovisku CZESHA k přesunu gesce dalšího vzdělávání na MPSV. O celé záležitosti rozhodne vláda, bude předmětem jednání předsednictva CZESHA s ministryní školství. Existují předběžné přísliby najít řešení, které neoslabí podporu odborných škol v oblasti dalšího vzdělávání ze strukturálních fondů EU.


ad 4)

Valná hromada se bude konat ve dnech 16. – 18. 10. 2006 v Luhačovicích.
Hlavní téma:

ad 5)

Termín státní maturity – byla potvrzena podpora ASPŠ stanovisku CZESHA – posunout zahájení státní maturity o 2 roky. Bude předmětem jednání předsednictva CZESHA u ministryně.

Jaroslav Ponec v. r.
předseda A SPŠ ČR

Zapsala:
J. Španihelová
kancelář Asociace 

Přílohy:

 

Fotogalerie: