Zápis z jednání sekce technického lycea dne 17.10.2006

David Horehleď | 31. října 2006, 08:24 | přílohy: 1 1. Kontrola usnesení z jednání sekce technického lycea ze dne 4.10.2005
  1. 14.11.2005 se konal na SPŠST Praha1 v budově v Malé Štupartské seminář k dlouhodobým praktickým maturitám na technickém lyceu. Semináře ze zúčastnilo 38 ředitelů a učitelů z 26 škol sdružených v ASPŠ ČR.
  2. Nabídku metodické pomoci školám, které s technickým lyceem začínají, v loňském roce využila řada škol. Obhajoby dlouhodobých maturitních prací na SPŠST Panská navštívili ředitelé a učitelé ze SPŠ Most, SPŠ Opava, SPŠ Havlíčkv Brod a SPŠ Žďár nad Sázavou. Nabídka metodické pomoci školám nadále trvá Své požadavky a dotazy směřujte na mizerovsky@panska.cz. (Rozpis obhajob praktických maturit a ústních maturit na technickém lyceu bude zveřejněn během dubna 2007 na webových stránkách školy – http://www.panska.cz).
  3. Některé školy využily nabídku a zúčastnili se v září 2006 Konference o geometrii a počítačové grafice, pořádané VŠ. Další zájemci o hlubší spolupráci s VŠ naleznou aktuální informace lze na adrese http://www.spomocnik.cz
 2. K problematice RVP a ŠVP technického lycea:
  1. Do PILOTu S byly vybrány 4 SPŠ, které vypracovaly v minulém školním roce ŠVP technického lycea. Jsou to
   • VOŠ a SPŠ Varnsdorf 5, Mariánská 1100,
   • Střední průmyslová škola strojnická a VOŠ, Chrudim, Čáslavská 973,
   • Střední průmyslová škola stavební, Ostrava-Zábřeh, Středoškolská 3,
   • Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk.

   Dle odborných lektorů, kteří jednotlivé ŠVP posuzovali, lze konstatovat, že kvalita ŠVP předložených jednotlivými školami odpovídá potenciálu těchto škol a zkušenostem s výukou tohoto oboru.

   Z uvedených škol byl na jednání sekce TL přítomen pouze zástupce VOŠ a SPŠ Varnsdorf, který seznámil účastníky jednání s pojetím a tvorbou ŠVP TL na Varnsdorfské škole.

  2. Sekce TL přijala k problematice tvorby ŠVP tyto zásadní závěry:
   • při tvorbě ŠVP je třeba přistupovat ke konstrukci konkretizovaného učebního plánu tak, aby byl splněn základní cíl TL, tj. příprava k vysokoškolskému studiu a aby byla zajištěna možnost přestupu žáků ze školy na školu alespoň po 1. a 2. ročníku.
   • v případě společného zájmu škol lze dohodnout společné konzultace k tvorbě ŠVP. K tomuto účelu by bylo vhodné využít konferenci prostřednictvím webových stránek asociace.
 3. Ing. Petr Valerián, ředitel SPŠ Česká Lípa, Havlíčkova 426, nabízí zájemcům možnost zúčastnit se jednodenních ukázkových seminářů a školení, které škola pořádá k problematice výuky Auto CADu a Solid Edge pro modelování ve 3D. Informace o termínech akcí lze nalézt na http://www.sps-cl.cz
 4. Objednávku prezentovaného CD s programem „Slabikář počítačové geometrie“ autorů Jozef Zámožík, Dagmar Szarková, Zuzana Študencová, lze dohodnout s RNDr. Szarkovou: dagmar.szarkova@stuba.sk. Program obsahuje např. tyto kapitoly:
  • Rovinné křivky
  • Rovinné transformace
  • Promítání
  • Čáry v prostoru
  • Plochy
  • Modelování křivek
  • Geometrické modelování
  • Obrys a viditelnost

  Program je možné využít nejen v předmětech grafické komunikace, ale i v matematice.

zapsal: Mizerovský 

Přílohy: