Projekt "Střední škola - brána k technické kariéře"

David Horehleď | 3. března 2010, 14:24 | přílohy: 1Logo - Brána k technické kariéře

Nositelem je Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje jako žadatel společně
s partnery RPIC – ViP s.r.o. a  Asociací středních průmyslových škol ČR.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, oblast podpory „Zvyšování kvality ve vzdělávání“.

Cílem projektu je zlepšit podmínky pro výuku technických oborů, motivovat žáky k setrvání v oboru a zvýšit počet absolventů nastupujících do technických profesí, na které je připravila střední škola.

Ambicí projektu je zajistit pro ekonomiku Moravskoslezského kraje
Obsahově je projekt zaměřen na zkvalitnění podmínek pro středoškolskou výuku technických oborů včetně zvyšování motivace žáků k uplatnění v technických oborech. Projekt je založen na nezbytnosti partnerské spolupráce středních škol se zaměstnavateli regionu.      

Klíčovými aktivitami jsou:
Cílové skupiny projektu tvoří žáci a pracovníci středních škol s technickým zaměřením.
Očekávanými přínosy  pro cílovou skupinu žáků SŠ bude
pro cílovou skupinu pracovníků SŠ
Seznam škol zapojených do projektu v rámci krajské sekce Moravskoslezského kraje:
Studenti těchto škol se mohou zaregistrovat na stránkách Studentprofil.cz a získat tak možnost kontaktu se svými budoucími zaměstnavateli.

Realizace byla zahájena v listopadu 2008, projekt bude probíhat do února 2011.


 

Přílohy: