Zápis z Celostátního semináře středních průmyslových škol spojeného s Valnou hromadou A SPŠ ČR ve dnech 8. 10. – 10. 10. 2012 hotel Horal, Špindlerův Mlýn

David Horehleď | 6. listopadu 2012, 20:15 | přílohy: 10I)    VH ASPŠ SCHVALUJE:

  Zprávu o hospodaření za minulé období a rozpočet pro rok 2013.

II)    VH ASPŠ VOLÍ:


III)    VH ASPŠ BERE NA VĚDOMÍ:


Školy, které vystoupily z asociace:
 1. Střední průmyslová škola Most, Topolová 584, příspěvková organizace
 2. Střední průmyslová škola stavebních řemesel Brno – Bosonohy, Pražská 38 b, 642 00 Brno
 3. Střední průmyslová škola  a umělecká, Hodonín , Brendlova 32, 695 01 Hodonín

Školy, které splynuly s jinou organizací:
 1. VOŠ a SPŠ Strakonice, Želivského 291, Strakonice

Školy, které jsou novými členy ASPŠ ČR
 1. VOŠ, stavební a SPŠ stavební architekta Jana Letzela, Náchod, Pražská 931, 547 01 Náchod,
 2. Střední škola technická, Přerov, Kouřilova 8, 750 02 Přerov
 3. Střední škola Strážnice, J. Skácela 890, 696 62 Strážnice
 4. Střední průmyslová škola, Rakovník, Gen. Kholla 2501/II ,269 01 Rakovník
IV)    PROGRAM ODBORNÉ ČÁSTI:
 1. Ing. Jiří Zajíček informoval o činnosti za uplynulé období a o reformách financování regionálního školství.
 2. PhDr. Jaromír Krejčí (MŠMT) informoval o připravované novele školského zákona a změnách týkajících se maturitních zkoušek v roce 2013.
 3. Ing. Bc.et Bc. Petr Bannert, PhD. (MŠMT) informoval o opatřeních na podporu odborného vzdělávání (viz příloha).
 4. Mgr. Olga Hofmannová (ústřední školní inspektorka) informovala o transformacích a nových koncepcích inspekčního systému, o nových kritériích a metodách hodnocení a o souladu RVP a ŠVP.
 5. Ing. Jiří Zíka (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT) informoval o souhrných výsledcích maturitních zkoušek za rok 2012 a o připravovaných změnách pro maturitní zkoušky v následujícím období (viz příloha).

V) Aktuální informace o výuce kmenových oborů vzdělávání:

Vedoucí jednotlivých odborných sekcí informovali o výuce kmenových oborů vzdělávání a přednesli výstupy z jednání odborných sekcí:

VI.  STANOVISKA, KTERÁ BYLA SCHVÁLENA NA VH:Ve Špindlerově Mlýně 10. října 2012

Zapsala:
L. Hlavničková, J. Buzková -  kancelář A SPŠ ČR

Ověřil:
Ing. Jiří Zajíček v. r.
předseda A SPŠ ČR


 

Přílohy: