Zápis z Celostátního semináře středních průmyslových škol spojeného s Valnou hromadou A SPŠ ČR ve dnech 8. 10. – 10. 10. 2013 hotel EROPLÁN, Rožnov pod Radhoštěm

David Horehleď | 21. října 2013, 19:29 | přílohy: 7I) VH ASPŠ SCHVALUJE:

  Zprávu o hospodaření za minulé období, rozpočet pro rok 2014 a zvýšení odměn pro předsedu, kancelář a členy rady asociace.

II) VH ASPŠ BERE NA VĚDOMÍ:

Školy, které vystoupily z asociace:

 1. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice
 2. Integrovaná škola CHEB, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb
 3. Střední průmyslová škola technická a ekonomická Sokolov

Školy, které splynuly s jinou organizací, změna názvu školy:

 1. Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197,363 01 Ostrov
 2. Vyšší odborná škola stavební a Střední Průmyslová škola stavební, Dušní 17,  Praha 1
 3. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace,  400 01 Ústí nad Labem
 4. SPŠ strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109, 301 00 Plzeň
 5. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničiv, Školní 164, 783 91 Uničov
 6. Střední průmyslová škola  a  Střední odborné učiliště Pelhřimov, Fredova 1469, 393 01 Pelhřimov
 7. Střední průmyslová škola Ostrov, Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov
 8. Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23, Brno
 9. Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav,
 10. Střední průmyslová škola chemická , Poděbradská 94, 530 09 Pardubice
 11. Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek – Místek,  28. října 1598,738 01 Frýdek Místek
 12. Střední škola automobilní a informatiky, Weilova 4,   102 00 Praha 10
 13. Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice,  Moravská 2/964,
 14. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, p. o.

Školy, které jsou novými členy ASPŠ ČR:

 1. SŠ technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4, 779 00 Olomouc
 2. Střední škola stavební a technická, Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace, 400 07, Ústí nad Labem
 3. Střední škola automobilní Jihlava, Školní 1a, 586 01 Jihlava
 4. Vyšší odborná škola ekonomických studií a Střední průmyslová škola potravinářských technologií, Podskalská 10, Praha
 5. Střední  odborná škola gastronomie a potravinářství, Jeseník, U Jatek 8, 790 01 Jeseník
 6. Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463

IV) PROGRAM ODBORNÉ ČÁSTI:

 1. Ing. Jiří Zajíček informoval o činnosti za uplynulé  a přednesl návrhy na usnesení národní rady. (viz příloha č. 1).
 2. Aktuální informace z MŠMT

  PhDr. Jindřich Fryč, 1. náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy.
 3. Informace z ČŠI

  Mgr. Tomáš Zatloukal, Pověřený ústřední školní inspektor, výsledky inspekční činnosti na odborných školách, zkušenosti s testováním v 9. třídách ZŠ, další koncepce činnosti ČŠI, (viz příloha č. 2).
 4. Vzděláváme pro budoucnost aneb podpora zavádění ICT do výuky

  Irena Brifordová, Education Sector Manager, Microsoft s.r.o.
  • PC/tablet jako vzdělávací pomůcka,
  • Představení scénářů zavádění ICT do výuky
  • Úspora – jak zvolit optimální model nákupu nových zařízení a licencování pro stávající zařízení
  • Podpůrné programy jako školení, referenční školy apod., (viz příloha č. 3).

   Užitečné odkazy: www.vzdelavameprobudoucnost.cz
   1. Tutoriál
   2. 333 tipů a triku
 5. Souhrnné výsledky MZ 2013 a příprava MZ 2014

  Ing. Jiří Zíka, ředitel - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT, ( viz příloha č. 4).
 6. Představení IPn Pospolu a systému ECVET

  Ing. Petr Špirhanzl, MŠMT
  Ing. Pavel Hradecký PhD., MŠMT
  RNDr. Miroslav Kadlec, NÚV, (viz příloha č. 5)

V) Výstupy z jednání odborných sekcí

VI) STANOVISKA, KTERÁ BYLA SCHVÁLENA NA VH:

Usnesení (viz příloha č. 6)

V Rožnově pod Radhoštěm, 14. října 2013

Zapsala:
L. Hlavničková, J. Buzková -  kancelář

Ověřil:
Ing. Jiří Zajíček v. r.
předseda A SPŠ ČR


 

Přílohy: