Zápis z 25. Valné hromady Asociace středních Průmyslových škol ČR ve dnech 15. – 17. září 2014 ve Starých Splavech

David Horehleď | 22. září 2014, 22:18 | přílohy: 11Zahájení, informace o činnosti za uplynulé  - Ing. Jiří Zajíček
Příloha č. 1: vh-2014-bezdez-zahajeni.pptx (797 KB)

Aktuální informace z MŠMT
PhDr. Marcel Chládek ,ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Přijímací zkoušky – důvody k zavedení centrálních přijímacích zkoušek

Mgr. Jaroslava Fidrmuc, náměstek ministra školství, tělovýchovy a mládeže
Příloha č. 2: fidrmuc-prijimani-pilot-2014-15-ro-1509-14b.pptx (160 KB)

Pilotáž přijímacích zkoušek rozhodne, zda ve školním roce 2015/2016 budou centrální  zkoušky povinné.
Diskuze k tomuto tématu se týkala připravované pilotáže.

Mg. Pavla Růžková, tajemnice náměstka pro vzdělávání, MŠMT
Informace  k operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příloha č. 3: ruzkova.ppt (1234 KB)

Ing. Jiří  Zíka, Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Výsledky k maturitním zkouškám 2014 a příprava maturitních zkoušek 2015
Přijímací zkoušky v maturitních oborech vzdělávání (pilotní ověření).
Příloha č. 4: mz2014p-dt-pp-vysledky-20140916-v0.pptx (937 KB)
Příloha č. 5: prijimacky-2015-a-matematika-zakladni-info.pptx (214 KB)

Valná hromada Asociace SPŠ ČR

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření, zpráva revizní komise
Příloha č. 6: asociace-revize-2013.doc (25 KB)
Návrh rozpočtu 2015
Příloha č. 7: rozpocet-2014-asociace.xls (48 KB)

Valná hromada schválila návrh rozpočtu pro rok 2015

Valná hromada zvolila vedení asociace od 1.10.2014 ve složení:

Předseda A SPŠ

Ing. Jiří Zajíček

Praha

Ing. Jiří Zajíček

Královéhradecký

Mgr. Nataša Ungermannová

Jihočeský

Bc. Jan Šindelář

Plzeňský

Ing. Naděžda Mauleová

Liberecký

Ing. Josef Šorm

Středočeský

PaedDr.Tomáš Hlaváč

Olomoucký

PHDr. Silvie Pernicová

Moravskoslezský

Ing. Jiří Kaličinský

Jihomoravský

Ing. Vilém Koutník, CSc.

Karlovarský

Ing. Markéta Šlechtová

Ústecký

Ing. Jan Lacina

Vysočina

Ing. Miroslav Vítů

Pardubický

Ing. Jan Ptáček

Zlínský

Ing. Jaroslav Zatloukal

 

revizní komise

 

člen

Ing. Jiří Kaličinský

člen

Ing. Alena Žalská

člen

Ing. Norbert Hanzlík

Protokol o volbách
Příloha č. 11: protokol-o-volbach-2010.doc (74 KB)

Ing. Marcela Špundová – konzultační a poradenská činnost pro nastavení systému managementu kvality ve školách a školských zařízeních, GYP LOGISTICS, a. s.
Příloha č. 8: vyuziti-office-365-pro-kvalitu-rizeni-skoly.pptx (81 KB)

Ing. Richard Valenta, EDULOGY,s.r.o.
Příloha č. 9: prezentace-czesha-20140917.pptx (1692 KB)

Výstupy a stanoviska  z VH
Příloha č. 10: stanovisko-25-vh-stare-splavy.docx (35 KB)


V Kopřivnici 18. 9. 2014

Zapsala Jaroslava Buzková – vedení kanceláře
Ověřil Ing. Jiří Zajíček – předseda asociace 

Přílohy: