Zápis z 26. Valné hromady Asociace Středních průmyslových škol České republiky konané ve dnech 6. - 8. října 2015 ve Špindlerově Mlýně

David Horehleď | 14. října 2015, 16:31 | přílohy: 11Zahájení, informace o činnosti za uplynulé období Ing. Jiří Zajíček, předseda A SPŠ ČR
Příloha č. 1: Metodický seminář a 26. valná hromada

Koncept: „Kvalitní škola“
Mgr. Tomáš Zatloukal, Ústřední školní inspektor
Příloha č. 2: Nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení kvality ve vzdělávání

Potřeby zaměstnavatelů a škol a vzájemná spolupráce
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc, prezident Hospodářské komory ČR
Příloha č. 3: Vladimír Dlouhý - ZDRAVICE

Aktuální informace z MŠMT
Mgr. Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Aktuální témata, připravované změny především v oblasti:
Příloha č. 4: Kariérní systém a reforma financování
Příloha č. 5: Chystaná novela školského zákona

Výsledky MZ 2015 a příprava MZ 2016
Přijímací zkoušky v maturitních oborech vzdělání

Ing. Jiří Zíka, ředitel - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Příloha č. 6: Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení 2015 MATEMATIKA+ Maturitní zkouška

Nejčastější chyby v profilové části maturitní zkoušky
Mgr. Petra Pátková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příloha č. 7: Profilová část maturitní zkoušky a poznatky z 5leté praxe

Valná hromada Asociace SPŠ ČR

Valná hromada schválila zprávu o hospodaření, zpráva  dozorčí rady
101 hlasů pro, zdržel se 0, proti 0
Příloha č. 8: Zápis z revize hospodaření Asociace SPŠ ČR ze dne 8. 10. 2015

Návrh rozpočtu 2016
86 pro, zdrželi se 4, proti 11
Příloha č. 9: Rozpočet Asociace SPŠ ČR na rok 2016
Valná hromada schválila návrh rozpočtu pro rok 2016 /zvýšení příspěvku na 7 000,-Kč/

Výstupy a stanoviska z VH
Příloha č. 10: Stanoviska přijatá VH

Valná hromada schválila upravené stanovy
101 pro, zdržel se 0, proti 0
Příloha č. 11: Stanovy spolku Asociace středních průmyslových škol České Republiky

V Kopřivnici 11. října 2015

Zapsala Jaroslava Buzková – vedení kanceláře
Ověřil: Ing. Jiří Zajíček – předseda asociace


 

Přílohy: