Zájem žáků o obor

David Horehleď | 1. března 2006, 12:00Zájem žáků o studium oboru technické lyceum má stoupající trend. To souvisí s přibývající informovaností o tomto oboru. Zájem je zejména z řad mládeže orientované na techniku, matematiku a přírodní vědy. (Značný zájem projevují žáci ze tříd s rozšířenou výukou matematiky či informatiky. Uvědomují si, že technické lyceum je vhodným studijním oborem v němž mohou prohlubovat svoji orientaci, k níž jsou na ZŠ vedeni 4 roky.