Učební plán technického lycea na SPŠST Panská

David Horehleď | 1. března 2006, 12:00KONKRETIZACE UČEBNÍHO PLÁNU STUDIJNÍHO OBORU TECHNICKÉ LYCEUM NA SPŠST PRAHA 1, PANSKÁ 3

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů1234celkem

A. POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

32313130124
1. Předměty povinného základu32312923115
Český jazyk a literatura 333312
Anglický jazyk 3/33/33/33/312/12
Německý jazyk  2/22/2 4/4
Dějepis22  4
Zeměpis2   2
Občanská nauka   33
Ekonomika  2 2
Tělesná výchova22228
Matematika5/14/14417/2
Fyzika4/13/13/13/113/4
Chemie3/13/13/1 9/3
Biologie22  4
Průmyslové výtvarnictví 2/2  2/2
Technické kreslení3/2   3/2
Deskriptivní geometrie  3/13/1 6/2
CAD systémy  2/23/35/5
Výpočetní technika 3/22/22/22/29/8
2. Výběrové předměty     
Volitelný předmět 1  235
Technická mechanika     
Elektrotechnika     
Volitelný předmět 2   22
Volitelný předmět 3   22
Seminář z německého jazyka     
Chemický seminář     
Seminář z deskriptivní geometrie     
Seminář z programování     
Seminář ICT     
Ekonomika podnikání     
Dějiny techniky