Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  Jednání sekcí

Zápis z jednání sekce technického lycea dne 18.10.2007

Ing. Věra Tůmová | 30. října 2007, 15:54 | přílohy: 2 1. Vedením agendy lyceí byla na odboru 23 MŠMT pověřena místo Ing. Winklera Mgr. Miroslava Hájková. Dle její informace bude platnost rozhodnutí MŠMT o pokusném ověřování maturitní zkoušky na TL včas prodloužena pro školní rok 2007/08 a 2008/09.
 2. Členové sekce byli seznámeni se zápisem a závěry z pracovního setkání, konaného 3.5.2007 na MŠMT. Na setkání, kterého se zúčastnili zástupci všech typů lyceí, byla odmítnuta myšlenka jednotného, společného RVP, s níž přišli zástupci Waldorfského lycea. Představitelé přírodovědných, technických, ekonomických, zdravotnických a pedagogických lyceí vyjádřili jednoznačnou podporu samostatným RVP pro každý lyceální obor a návrh Waldorfského lycea odmítli, jako nepřijatelný. Technická lycea na tomto jednání zastupovali: Ing. Jaroslav Ponec, Ing. Jaroslav Lednický, Mgr. František Procházka a Ing. Jan Mizerovský.
 3. K problematice ŠVP TL:
  1. Při konstrukci konkretizovaného učebního plánu je třeba vzít v úvahu závazný minimální průměrný počet vyučovacích hodin ve třídě za týden (včetně dělení) – 51,02 hod., tak, jak je stanoveno ve schváleném RVP.
  2. Při tvorbě ŠVP je vhodné vycházet ze zkušeností pilotních škol.
  3. Pokud škola bude chtít zahájit výuku dle ŠVP od 1.9.2008 je povinna tuto skutečnost oznámit přes zřizovatele na odbor správy rejstříku škol MŠMT, nejpozději do konce února 2008.
 4. Nabídku metodické pomoci školám, které s technickým lyceem začínají, v loňském roce využila opět řada škol. Tato nabídka nadále trvá Své požadavky a dotazy směřujte na mizerovsky@panska.cz. (Rozpis obhajob praktických maturit a ústních maturit na technickém lyceu bude zveřejněn během dubna 2008 na webových stránkách školy – www.panska.cz).
 5. K problematice maturity na TL:

  Členové sekce TL navrhují pro profilovou část maturitní zkoušky tři části:
  • matematika
  • volitelný předmět z nabídky profilových předmětů na TL
  • praktická zkouška z odborných předmětů formou dlouhodobé maturitní práce (DMP) a její obhajoby. Dosavadní termín obhajob DMP vyhovuje a je třeba ho zachovat i při nové formě maturit.
 6. Zájemci o prezentovaný program pro výuku kinematické geometrie se mohou obrátit přímo na autora programu Matěje Novotného (adresa mates.novotny@gmail.com).
 7. Je třeba, aby všechny školy provedly důslednou aktualizaci údajů o škole v databázi ASPŠ ČR.

Příloha: Zápis z porady na MŠMT, konané 3.5.2007

zapsal: Mizerovský 

Přílohy:

 • Příloha č. 1: Zápis ze sekce TL 07.doc (34 KB)
  Zápis z jednání sekce technického lycea dne 18.10.2007
  Vloženo 30. října 2007, 15:57, počet stažení: 7831x, naposledy 15. července 2024, 22:52
 • Příloha č. 2: Zápis - PSsŘL - konečná verze.doc (56 KB)
  Zápis z pracovního setkání zástupců odboru středního a vyššího odborného vzdělávání (odboru 23), zástupců Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV) a ředitelů středních škol s oborem vzdělání Lyceum
  Vloženo 30. října 2007, 15:59, počet stažení: 9203x, naposledy 14. července 2024, 01:16