Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Jednání členů rady a vedoucích sekcíZápisy z jednání členů rady naleznete v dokumentech
 
Datum: 26.3. 2013
Místo konání: MSŠCH , Křemencova 12, Praha 1

Přítomni:  viz prezenční listina

Průběh jednání:
 1. Zahájení a přivítání  - Ing. J. Zajíček
  • přivítání všech účastníků a hostů
  • schválení  programu jednání
 2. Připravovaná novelizace školského zákona

  Ing. Jiří Zajíček informoval o průběhu novelizace ŠZ a hlavních změnách, které se týkají:
  1. reformy financování regionálního školství
  2. ukončování středního...

Zápis z jednání Rady asociace SPŠ ČR (15. 3. 2012)

David Horehleď | 8. prosince 2012, 20:15
Datum: 15.3. 2012
Místo konání: MSŠCH , Křemencova 12, Praha1

Přítomni:  viz prezenční listina

Průběh jednání:

 1. Zahájení a přivítání  - Ing. J. Zajíček
  • přivítání všech účastníků a hostů
  • schválení s programu jednání
 2. Připravovaný komplexní zákon o vzdělávání

  Ing. J. Zajíček rámcově seznámil přítomné s připravovaným věcným záměrem na vytvoření komplexního zákona o vzdělávání (spojení zákonů č. 561/2004...

Přítomni: prezenční listina:
Omluven: Ing. Vladimír Šípek, Ing. Jaroslav Zapletal 1. Předseda informoval přítomné o programu valné hromady. Byli vyzvání vedoucí odborných    sekcí ohledně svého vystoupení na VH, aby informovali předsedu o  přípravě příspěvků.
 2. Příprava členů rady a předsedy ohledně rozpočtu na rok 2013, který bude předložen na VH.
 3. Kontrola a úpravy Statutu a Stanov, jeho změny a návrh členů...

Zápis z jednání Rady Asociace SPŠ Praha 26. 6. 2012

David Horehleď | 16. července 2012, 20:45 | přílohy: 1
Přítomni: prezenční listina


Omluven: Ing. Vladimír Šípek, Ing. Jaroslav Zapletal


 1. Informace z jednání   NR CZESHA
  Předseda Ing. Jiří Zajíček informoval členy o  připravovaných změnách ve školské legislativě. Nebude předložen nový komplexní zákon o vzdělávání, budou novelizován stávající školský zákon.
  Dále byla projednána nová možná podoba maturitní zkoušky a stanovisko CZESHA k této otázce. Výsledný návrh...


Záznamy 1 - 5 (10 celkem)