Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Valné hromady

 

Usnesení Valné hromady Asociace SPŠ ČR ze dne 5.10. 2017

David Horehleď | 9. října 2017, 23:28 | přílohy: 9
 1. Jednání Valné hromady se zúčastnilo 108 ze 117 členů, jednání bylo usnášení schopné.
 2. Valná hromada bere na vědomí následující změny členské základny:
  1. Školy, které vystoupily z Asociace:
   SŠP, Krnov, příspěvková organizace
  2. Školy, které splynuly s jinou organizací, změna názvu školy:
   0
  3. Školy, které jsou novými členy Asociace:
   0                 
 3. Valná hromada projednala výroční zprávu za kalendářní rok 2016 předloženou...

Usnesení Valné hromady Asociace SPŠ ČR ze dne 6. 10. 2016

David Horehleď | 12. října 2016, 00:59 | přílohy: 9
 1. Jednání Valné hromady se zúčastnilo 110 ze 117 členů, jednání bylo usnášení schopné.
 2. Valná hromada bere na vědomí následující změny členské základny:
  1. Školy, které vystoupily z Asociace:
   • SPŠ strojírenská a jazyková s právem státní jazykové zkoušky, Heverova 191, Kolín,
   • SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická, Čelakovského 5, Ústí nad Labem,
   • SPŠ Vlašim, Komenského 41, 258 01 Vlašim,

Zahájení, informace o činnosti za uplynulé období Ing. Jiří Zajíček, předseda A SPŠ ČR
Příloha č. 1: Metodický seminář a 26. valná hromada

Koncept: „Kvalitní škola“
Mgr. Tomáš Zatloukal, Ústřední školní inspektor
Příloha č. 2: Nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení kvality ve vzdělávání

Potřeby zaměstnavatelů a škol a vzájemná spolupráce
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc, prezident Hospodářské komory ČR
Příloha...

Zahájení, informace o činnosti za uplynulé  - Ing. Jiří Zajíček
Příloha č. 1: vh-2014-bezdez-zahajeni.pptx (797 KB)

Aktuální informace z MŠMT
PhDr. Marcel Chládek ,ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 • informoval o navýšení rozpočtu školství o 4,2 miliardy Kč
 • program OP VVV priority pro oblast školství
 • vyčlenění z ONIV proplácení nemocenských dávek
 • vybavit školy učebními pomůckami
 • návrh změny financování...

I) VH ASPŠ SCHVALUJE:

  Zprávu o hospodaření za minulé období, rozpočet pro rok 2014 a zvýšení odměn pro předsedu, kancelář a členy rady asociace.

II) VH ASPŠ BERE NA VĚDOMÍ:

Školy, které vystoupily z asociace:

 1. Střední odborná škola technická a zahradnická, Lovosice
 2. Integrovaná škola CHEB, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb
 3. Střední průmyslová škola technická a ekonomická Sokolov

Školy, které splynuly s jinou...Záznamy 1 - 5 (22 celkem)
 1, 2, 3, 4, 5Následující