Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Valné hromady

 
Valná hromada A SPŠ ČR schvaluje:

 1. zprávu o činnosti Rady za uplynulé období mezi 8. v.h. v Peci pod Sněžkou a 9. v.h. v Zubří u Nového Města na Moravě.
 2. zprávu o hospodaření za rok 1997 a I. až VIII. měsíc 1998
 3. zpráva revizní komise
 4. rámcový rozpočet
 5. odměnu předsedovi asociace ve výši 13.000,- Kč, členům rady a vedoucím sekcí odměnu ve výši 2.000,- Kč
 6. členský příspěvek na rok 1999 ve výši 2.000,- Kč
 7. zprávu...

Mimořádná valná hromada konaná v reakci na vážnou situaci, která vzniká ve středním odborném školství se usnesla v těchto nedůležitějších oblastech následovně.

Valná hromada ASPŠ ČR schvaluje:

 1. zprávu o činnosti Rady za uplynulé období mezi 7. v. h. ve velké Bystřici a 8. v. h. v Peci pod Sněžkou
 2. zprávu o hospodaření za rok 1996 a I. až VIII. 1997
 3. zprávu revizní komise
 4. rámcový rozpočet
 5. založení Kanceláře ASPŠ ČR, jejíž činnost smluvně zajišťuje firma E. Hiršová, Kutná Hora. Pověřuje předsedu uzavřením příslušné smlouvy na práce v rozsahu do 15 hodin měsíčně...


Záznamy 21 - 23 (23 celkem)
Předchozí  1, 2, 3, 4,  5