Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Statut asociace

David Horehleď | 23. ledna 2013, 21:46ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název: Asociace středních průmyslových škol České republiky
Sídlo: Křemencova 12/179, 116 28  Praha 1
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob
Datum vzniku:
18. června 1993
IČ: 49540807

Asociace SPŠ ČR je sdružení středních průmyslových škol a dalších středních odborných škol vyučujících technické obory vzdělání.

Jejím hlavním cílem je přispívat k rozvoji technického odborného školství v oblasti metodické, odborné a organizační.


Základní principy činnosti Asociace:

 • konzultovat s příslušnými institucemi všechny odborné záležitosti z oblasti své působnosti,
 • spolupracovat s MŠMT ČR, odbory školství krajských úřadů a dalšími institucemi podílejícími se na řízení školství v oblasti tvorby a připomínkování příslušné legislativy,
 • podle možnosti spolupracovat s příslušnými výbory Poslanecké sněmovny a Senátu v oblasti konzultací a připomínkování legislativy,
 • spolupracovat s odbornými ústavy zřízenými MŠMT.
 • vytvářet systém informací pro všechny členské školy a další zainteresované instituce,
 • účastnit se podpůrných projektů a grantů v oblasti odborného školství v zahraničí i v naší republice,
 • konzultovat se zainteresovanými institucemi systém rekvalifikací a celoživotního vzdělávání techniků a podílet se na jeho realizaci a inovacích,
 • spolupracovat se zaměstnavateli při inovacích studijních programů,
 • zprostředkovávat zkušenosti z oblasti legislativy, zaměstnaneckých vztahů, odměňování, bezpečnosti práce a další právní a organizační problematiky členským školám,
 • organizovat metodické semináře z oblasti odborné i pedagogické,
 • prosazovat oprávněné zájmy členských škol zastoupených řediteli,
 • spolupracovat s ostatními profesními asociacemi školství v rámci Unie školských asociací ČR - CZESHA.