Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Aktuálně

 

Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání

David Horehleď | 20. ledna 2013, 13:26 | přílohy: 1
Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání schválila Vláda ČR na svém jednání dne 9. ledna 2013.

Zápis z jednání Rady asociace SPŠ ČR (15. 3. 2012)

David Horehleď | 8. prosince 2012, 20:15
Datum: 15.3. 2012
Místo konání: MSŠCH , Křemencova 12, Praha1

Přítomni:  viz prezenční listina

Průběh jednání:

 1. Zahájení a přivítání  - Ing. J. Zajíček
  • přivítání všech účastníků a hostů
  • schválení s programu jednání
 2. Připravovaný komplexní zákon o vzdělávání

  Ing. J. Zajíček rámcově seznámil přítomné s připravovaným věcným záměrem na vytvoření komplexního zákona o vzdělávání (spojení zákonů č. 561/2004...

I)    VH ASPŠ SCHVALUJE:

  Zprávu o hospodaření za minulé období a rozpočet pro rok 2013.

II)    VH ASPŠ VOLÍ:

 • členku Rady asociace za Plzeňský kraj  Ing. Naděždu Mauleovou
 • člena Rady asociace za Ústecký kraj  Ing. Jana Lacinu
 • člena Rady asociace za Pardubický kraj  Ing. Jana Ptáčka
 • vedoucí sekce dopravní Ing. Janu Vackovou (volba proběhla v sekci dopravní)

III)    VH ASPŠ BERE NA VĚDOMÍ:


Školy, které vystoupily...
Přítomni: prezenční listina:
Omluven: Ing. Vladimír Šípek, Ing. Jaroslav Zapletal 1. Předseda informoval přítomné o programu valné hromady. Byli vyzvání vedoucí odborných    sekcí ohledně svého vystoupení na VH, aby informovali předsedu o  přípravě příspěvků.
 2. Příprava členů rady a předsedy ohledně rozpočtu na rok 2013, který bude předložen na VH.
 3. Kontrola a úpravy Statutu a Stanov, jeho změny a návrh členů...

Elektrotechnická olympiáda

David Horehleď | 16. října 2012, 20:59
České vysoké učení technické v Praze hledá ,,talenty" na našich středních školách v regionech!

Důležité upozornění

David Horehleď | 6. září 2012, 21:58
Ve dnech 8. 10. - 10. 10.2012 se uskuteční Valná hromada ASPŠ ČR ve Špindlerově Mlýně.

Důležité opatření MŠMT

David Horehleď | 3. září 2012, 23:59
Důležité opatření MŠMT v souvislosti s profilovou částí MZ, která umožňuje řediteli školy rozhodnout o počtu zkoušek v profilové části. Více informací na stránce http://www.msmt.cz/vzdelavani/rvp-stredniho-vzdelavani-a-4-dodatky-k-vydanym-ramcovym

Předseda asociace a vedení kanceláře zároveň přejí úspěšný start do nového školního roku.

Zápis z jednání Rady Asociace SPŠ Praha 26. 6. 2012

David Horehleď | 16. července 2012, 20:45 | přílohy: 1
Přítomni: prezenční listina


Omluven: Ing. Vladimír Šípek, Ing. Jaroslav Zapletal


 1. Informace z jednání   NR CZESHA
  Předseda Ing. Jiří Zajíček informoval členy o  připravovaných změnách ve školské legislativě. Nebude předložen nový komplexní zákon o vzdělávání, budou novelizován stávající školský zákon.
  Dále byla projednána nová možná podoba maturitní zkoušky a stanovisko CZESHA k této otázce. Výsledný návrh...

Náhradní plnění rok 2012

David Horehleď | 19. února 2012, 18:27 | přílohy: 1
Při poslední novele zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti byl stanoven pro poskytovatele náhradního plnění finanční limit. Díky tomu může být v závěru kalendářního roku problematické nakoupit služby či zboží s náhradním plněním. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze.
Celý proces reformy systému financování regionálního školství není dle našeho názoru dostatečně připraven, čas na odbornou diskusi je velmi krátký. Požadujeme prodloužit čas na přípravu reformy i z důvodů nutných legislativních změn a realizaci odložit nejdříve na rok 2014.

Systém financování řeší nedostatek finančních prostředků na vzdělávání (bez ohledu na kvalitu, skladbu oborů a požadavky zaměstnavatelů...


Záznamy 31 - 40 (86 celkem)
Předchozí  1, 2, 3,  4,  ... 9Následující