Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Aktuálně

 

Náhradní plnění rok 2012

David Horehleď | 19. února 2012, 18:27 | přílohy: 1
Při poslední novele zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti byl stanoven pro poskytovatele náhradního plnění finanční limit. Díky tomu může být v závěru kalendářního roku problematické nakoupit služby či zboží s náhradním plněním. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze.
Celý proces reformy systému financování regionálního školství není dle našeho názoru dostatečně připraven, čas na odbornou diskusi je velmi krátký. Požadujeme prodloužit čas na přípravu reformy i z důvodů nutných legislativních změn a realizaci odložit nejdříve na rok 2014.

Systém financování řeší nedostatek finančních prostředků na vzdělávání (bez ohledu na kvalitu, skladbu oborů a požadavky zaměstnavatelů...

Zápis z porady Asociace SPŠ ČR konané dne 5. 1. 2012 v Praze

David Horehleď | 12. února 2012, 18:11
Datum: 5.1.2012
Místo konání: MSŠCH , Křemencova 12, Praha1

Přítomni: Ing. Zajíček, Mgr. Ungermannová, Bc. Šindelář, Ing. Šípek, Ing. Šorm, Ing. Načeradský, Ing. Drašnerová, Ing. Koutník, Ing. Šlapák, Ing. Zapletal, Ing. Zatloukal, Ing. Král, Ing. Vacek, Ing. Tobiáš
Nepřítomni: Ing. Žemlička, Ing. Vítů, Ing. Kaličinský
Hosté: Ing. Finke (MŠMT), Ing. Jadrný (SSŠČMS)

Průběh jednání:

 1. Zahájení a přivítání ...

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s pobočkou JCMF v Ostravě pořádá 18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol.

Seminář se koná v pátek 3. února 2012 v 8.15 hodin na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, ulice 30. dubna 22 v Ostravě.

Všichni zájemci jsou srdečne zváni.

Pozvánka na konferenci "Kompetence v kurikulární reformě"

David Horehleď | 8. listopadu 2011, 10:48 | přílohy: 1
Konference se pro malý zájem ze strany škol nekoná.
Program:
 1. Elektrotechnická kvalifikace a obory vzdělání skupiny 18, 23, 26, 39, současný stav a  trendy v pracovně právní legislativě  s ohledem na uplatnění absolventů
 2. NSK – (Národní soustava kvalifikací) – kvalifikace pro obory  Elektrotechnické a Informatické  - návaznost na NSP – (Národní soustava povolání)
  1. 187-001-M  Správa operačních systémů – březen 2011
  2. Ověřování výsledků vzdělávání podle...

I)    VH ASPŠ SCHVALUJE:
 1. Zprávu o hospodaření za minulé období
 2. Rozpočet pro rok 2012
II)    VH ASPŠ VOLÍ:
 1. Členku Rady asociace za Olomoucký kraj  Ing. Drahomíru Drašnerovou
 2. Vedoucího sekce technických lyceí  Mgr. Martina Tobiáše (volba proběhla v sekci technických lyceí)
 3. Vedoucího sekce dopravní Ing. Josefa Šlapáka (volba proběhla v sekci dopravní)
III)    VH ASPŠ BERE NA VĚDOMÍ:
 1. Školy, které...

Přítomní: Ing. Jiří Zajíček, Mgr. Nataša Ungermannová, Bc. Jan Šindelář, Ing. Jiří Kaličinský, Ing. Vilém Koutník, Ing. Josef Šlapák, Ing. Jaroslav Zatloukal, Ing. Jaroslav Král, Ing. Pavel Vacek, Mgr. František Procházka, Ing. Jaroslav Ponec

Poradu zahájil předseda A SPŠ ČR Ing. Zajíček.
 • Informoval členy o změnách v programu VH, náměstek ministra MŠMT Ing. Němec se omluvil, máme pouze jeho prezentaci,...

Stanovisko CZESHA k maturitním zkouškám

David Horehleď | 23. června 2011, 11:57 | přílohy: 1

Připomínky a komentáře k průběhu maturitních zkoušek
v jarním období 2010/2011

Na základě zkušeností s průběhem maturitních zkoušek v tomto roce se domníváme, že standardizovaná jednotné zkouška je realizovatelná. Díky mimořádnému úsilí všech zúčastněných proběhla bez zásadních komplikací. Nicméně je zde řada oblastí, ve kterých je dle našeho názoru nutné provést změnu.

Záznamy 31 - 40 (78 celkem)
Předchozí  1, 2, 3,  4,  ... 8Následující