Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Aktuálně

 

Elektrotechnická olympiáda

David Horehleď | 16. října 2012, 20:59
České vysoké učení technické v Praze hledá ,,talenty" na našich středních školách v regionech!

Důležité upozornění

David Horehleď | 6. září 2012, 21:58
Ve dnech 8. 10. - 10. 10.2012 se uskuteční Valná hromada ASPŠ ČR ve Špindlerově Mlýně.

Důležité opatření MŠMT

David Horehleď | 3. září 2012, 23:59
Důležité opatření MŠMT v souvislosti s profilovou částí MZ, která umožňuje řediteli školy rozhodnout o počtu zkoušek v profilové části. Více informací na stránce http://www.msmt.cz/vzdelavani/rvp-stredniho-vzdelavani-a-4-dodatky-k-vydanym-ramcovym

Předseda asociace a vedení kanceláře zároveň přejí úspěšný start do nového školního roku.

Zápis z jednání Rady Asociace SPŠ Praha 26. 6. 2012

David Horehleď | 16. července 2012, 20:45 | přílohy: 1
Přítomni: prezenční listina


Omluven: Ing. Vladimír Šípek, Ing. Jaroslav Zapletal


  1. Informace z jednání   NR CZESHA
    Předseda Ing. Jiří Zajíček informoval členy o  připravovaných změnách ve školské legislativě. Nebude předložen nový komplexní zákon o vzdělávání, budou novelizován stávající školský zákon.
    Dále byla projednána nová možná podoba maturitní zkoušky a stanovisko CZESHA k této otázce. Výsledný návrh...

Náhradní plnění rok 2012

David Horehleď | 19. února 2012, 18:27 | přílohy: 1
Při poslední novele zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti byl stanoven pro poskytovatele náhradního plnění finanční limit. Díky tomu může být v závěru kalendářního roku problematické nakoupit služby či zboží s náhradním plněním. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze.
Celý proces reformy systému financování regionálního školství není dle našeho názoru dostatečně připraven, čas na odbornou diskusi je velmi krátký. Požadujeme prodloužit čas na přípravu reformy i z důvodů nutných legislativních změn a realizaci odložit nejdříve na rok 2014.

Systém financování řeší nedostatek finančních prostředků na vzdělávání (bez ohledu na kvalitu, skladbu oborů a požadavky zaměstnavatelů...

Zápis z porady Asociace SPŠ ČR konané dne 5. 1. 2012 v Praze

David Horehleď | 12. února 2012, 18:11
Datum: 5.1.2012
Místo konání: MSŠCH , Křemencova 12, Praha1

Přítomni: Ing. Zajíček, Mgr. Ungermannová, Bc. Šindelář, Ing. Šípek, Ing. Šorm, Ing. Načeradský, Ing. Drašnerová, Ing. Koutník, Ing. Šlapák, Ing. Zapletal, Ing. Zatloukal, Ing. Král, Ing. Vacek, Ing. Tobiáš
Nepřítomni: Ing. Žemlička, Ing. Vítů, Ing. Kaličinský
Hosté: Ing. Finke (MŠMT), Ing. Jadrný (SSŠČMS)

Průběh jednání:

  1. Zahájení a přivítání ...

Katedra matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s pobočkou JCMF v Ostravě pořádá 18. ročník Semináře matematiky pro středoškolské profesory a učitele základních škol.

Seminář se koná v pátek 3. února 2012 v 8.15 hodin na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity, ulice 30. dubna 22 v Ostravě.

Všichni zájemci jsou srdečne zváni.

Pozvánka na konferenci "Kompetence v kurikulární reformě"

David Horehleď | 8. listopadu 2011, 10:48 | přílohy: 1
Konference se pro malý zájem ze strany škol nekoná.

Záznamy 31 - 40 (82 celkem)
Předchozí  1, 2, 3,  4,  ... 9Následující