Asociace SPŠ ČR

Cesta k článku: Hlavní stránka  

Aktuálně

 

Investice do rozvoje vzdělávání

KA 5 - zpracování vzorových učebních osnov předmětu NC programování

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402
Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670, Tábor 390 41
Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304
Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum...


Datum: 26.3. 2013
Místo konání: MSŠCH , Křemencova 12, Praha 1

Přítomni:  viz prezenční listina

Průběh jednání:
 1. Zahájení a přivítání  - Ing. J. Zajíček
  • přivítání všech účastníků a hostů
  • schválení  programu jednání
 2. Připravovaná novelizace školského zákona

  Ing. Jiří Zajíček informoval o průběhu novelizace ŠZ a hlavních změnách, které se týkají:
  1. reformy financování regionálního školství
  2. ukončování středního...

Pozvánka a přihláška na 20. ročník celostátního semináře Celoživotní učení - Kroměříž 2013, který je letos zaměřen na vývoj a stav odborného vzdělávání v České a Slovenské republice.

Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání

David Horehleď | 20. ledna 2013, 13:26 | přílohy: 1
Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání schválila Vláda ČR na svém jednání dne 9. ledna 2013.

Zápis z jednání Rady asociace SPŠ ČR (15. 3. 2012)

David Horehleď | 8. prosince 2012, 20:15
Datum: 15.3. 2012
Místo konání: MSŠCH , Křemencova 12, Praha1

Přítomni:  viz prezenční listina

Průběh jednání:

 1. Zahájení a přivítání  - Ing. J. Zajíček
  • přivítání všech účastníků a hostů
  • schválení s programu jednání
 2. Připravovaný komplexní zákon o vzdělávání

  Ing. J. Zajíček rámcově seznámil přítomné s připravovaným věcným záměrem na vytvoření komplexního zákona o vzdělávání (spojení zákonů č. 561/2004...

I)    VH ASPŠ SCHVALUJE:

  Zprávu o hospodaření za minulé období a rozpočet pro rok 2013.

II)    VH ASPŠ VOLÍ:

 • členku Rady asociace za Plzeňský kraj  Ing. Naděždu Mauleovou
 • člena Rady asociace za Ústecký kraj  Ing. Jana Lacinu
 • člena Rady asociace za Pardubický kraj  Ing. Jana Ptáčka
 • vedoucí sekce dopravní Ing. Janu Vackovou (volba proběhla v sekci dopravní)

III)    VH ASPŠ BERE NA VĚDOMÍ:


Školy, které vystoupily...
Přítomni: prezenční listina:
Omluven: Ing. Vladimír Šípek, Ing. Jaroslav Zapletal 1. Předseda informoval přítomné o programu valné hromady. Byli vyzvání vedoucí odborných    sekcí ohledně svého vystoupení na VH, aby informovali předsedu o  přípravě příspěvků.
 2. Příprava členů rady a předsedy ohledně rozpočtu na rok 2013, který bude předložen na VH.
 3. Kontrola a úpravy Statutu a Stanov, jeho změny a návrh členů...

Elektrotechnická olympiáda

David Horehleď | 16. října 2012, 20:59
České vysoké učení technické v Praze hledá ,,talenty" na našich středních školách v regionech!

Důležité upozornění

David Horehleď | 6. září 2012, 21:58
Ve dnech 8. 10. - 10. 10.2012 se uskuteční Valná hromada ASPŠ ČR ve Špindlerově Mlýně.

Důležité opatření MŠMT

David Horehleď | 3. září 2012, 23:59
Důležité opatření MŠMT v souvislosti s profilovou částí MZ, která umožňuje řediteli školy rozhodnout o počtu zkoušek v profilové části. Více informací na stránce http://www.msmt.cz/vzdelavani/rvp-stredniho-vzdelavani-a-4-dodatky-k-vydanym-ramcovym

Předseda asociace a vedení kanceláře zároveň přejí úspěšný start do nového školního roku.

Záznamy 31 - 40 (89 celkem)
Předchozí  1, 2, 3,  4,  ... 9Následující